Мозъчен - в основата на хармоничната работа на тялото

Човекът е сложен организъм, състоящ се от много органи, обединени в една мрежа, чиято работа е регулирана точно и безупречно. Основната функция на регулиране на работата на тялото е централната нервна система (ЦНС). Това е сложна система, която включва няколко органа и периферни нервни окончания и рецептори. Най-важният орган на тази система е мозъкът - сложен компютърен център, отговорен за правилното функциониране на целия организъм.

Обща информация за структурата на мозъка

Те се опитват да я изучават дълго време, но през цялото време учените не са в състояние да отговорят точно и недвусмислено 100% на въпроса какво е това и как работи това тяло. Много функции са изследвани, за някои има само предположения.

Визуално, тя може да бъде разделена на три основни части: мозъчния ствол, малкия мозък и мозъчните полукълба. Това разделение обаче не отразява цялата гъвкавост на функционирането на този орган. По-подробно тези части са разделени на секции, отговорни за определени функции на тялото.

Непрекъснат отдел

Централната нервна система на човек е неделим механизъм. Гладък преходен елемент от гръбначния сегмент на централната нервна система е продълговата част. Визуално, тя може да бъде представена като пресечен конус с основа в горната част или малка глава на лук с изпъкнали от него издатини - нервни тъкани, свързващи се с междинния участък.

Има три различни функции на отделението - сетивна, рефлекторна и диригентска. Неговата задача е да контролира основните защитни (рефлекс на дишането, кашлица) и безсъзнание (сърдечен ритъм, дишане, мигане, слюноотделяне, секреция на стомашен сок, поглъщане, метаболизъм). В допълнение, медулата е отговорна за чувства като баланс и координация на движенията.

средния мозък

Следващият отдел, отговорен за комуникацията с гръбначния мозък, е средният. Но основната функция на този отдел е обработката на нервните импулси и корекцията на работоспособността на слуховия апарат и човешкия визуален център. След обработката на получената информация, тази формация дава импулсни сигнали за отговор на стимули: завъртане на главата към звука, промяна на положението на тялото в случай на опасност. Допълнителните функции включват регулиране на телесната температура, мускулен тонус, възбуда.

Средният отдел има сложна структура. Има 4 групи от нервни клетки - хълмове, две от които са отговорни за визуалното възприятие, а другите две за слуха. Нервните клъстери от същата нервнопроводима тъкан, визуално подобна на краката, са свързани помежду си и с други части на мозъка и гръбначния мозък. Общият размер на сегмента не надвишава 2 cm при възрастен.

Междинен мозък

Още по-сложна по структура и функция на отдела. Анатомично, диенцефалонът се разделя на няколко части: хипофизната жлеза. Това е малък придатък на мозъка, който е отговорен за секрецията на необходимите хормони и регулирането на ендокринната система на тялото.

Хипофизната жлеза е условно разделена на няколко части, всяка от които изпълнява своята функция:

 • Аденохипофиза - регулатор на периферните ендокринни жлези.
 • Неврохипофизата се свързва с хипоталамуса и натрупва хормони, произведени от него.

хипоталамуса

Малка част от мозъка, най-важната функция на която е да контролира сърдечната честота и кръвното налягане в съдовете. Освен това, хипоталамусът е отговорен за част от емоционалните прояви, като произвежда необходимите хормони за подтискане на стресови ситуации. Друга важна функция е контролът на глада, ситостта и жаждата. Освен това хипоталамусът е център на сексуалната активност и удоволствие.

epithalamus

Основната задача на този отдел е регулирането на дневния биологичен ритъм. С помощта на произведени хормони влияе продължителността на съня през нощта и нормалното събуждане през деня. Епиталамусът адаптира тялото ни към условията на “светлия ден” и разделя хората на “сови” и “чучулиги”. Друга задача на епиталамуса е регулирането на метаболизма на организма.

чашка

Тази формация е много важна за правилното осъзнаване на света около нас. Таламусът е отговорен за обработката и интерпретирането на импулси от периферните рецептори. Данните от спектралния нерв, слуховия апарат, рецепторите на телесната температура, обонятелните рецептори и болните точки се събират в даден информационен център за обработка.

Назад раздел

Подобно на предишните дивизии, задният мозък включва подсекции. Основната част е малкия мозък, вторият е мостчето, което е малка възглавница от нервна тъкан, която свързва малкия мозък с други отдели и кръвоносни съдове, които захранват мозъка.

малък мозък

В своята форма малкият мозък прилича на мозъчните полукълба, той се състои от две части, свързани с "червей" - комплекс от провеждаща нервна тъкан. Основните полукълба са съставени от ядра на нервните клетки или от „сиво вещество“, сглобени за увеличаване на повърхността и обема в гънките. Тази част е разположена в задната част на черепа и напълно заема цялата й задна яма.

Основната функция на този отдел е координиране на двигателните функции. Въпреки това, малкият мозък не инициира движения на ръцете или краката - той само контролира точността и яснотата, реда, в който се изпълняват движенията, двигателните умения и позата.

Втората важна задача е регулирането на когнитивните функции. Те включват: внимание, разбиране, осъзнаване на езика, регулиране на чувството за страх, чувство за време, осъзнаване на природата на удоволствието.

Мозъчни полукълба на мозъка

По-голямата част и обемът на мозъка пада върху крайното разделение или големите полукълба. Има две полукълба: лявата - повечето от които е отговорна за аналитичното мислене и речевите функции на тялото, а дясната - основната задача на която е абстрактното мислене и всички процеси, свързани с творчеството и взаимодействието с външния свят.

Структурата на последния мозък

Мозъчните полукълба на мозъка са основната “процесорна единица” на централната нервна система. Въпреки различната "специализация" на тези сегменти, те се допълват взаимно.

Мозъчните полукълба са сложна система на взаимодействие между ядрата на нервните клетки и невропроводящите тъкани, свързващи главните мозъчни области. Горната повърхност, наречена кортекс, се състои от огромен брой нервни клетки. Нарича се сиво вещество. В светлината на общото еволюционно развитие, кората е най-младата и най-развита формация на централната нервна система и най-голямо развитие е постигнато при хората. Тя е отговорна за формирането на по-високи невро-психологически функции и сложни форми на човешко поведение. За да се увеличи използваемата площ, повърхността на полукълбото се събира в гънки или извивки. Вътрешната повърхност на мозъчните полукълба се състои от бели вещества - процеси на нервните клетки, отговорни за провеждане на нервните импулси и комуникация с останалите сегменти на ЦНС.

От своя страна всяко полукълбо е условно разделено на 4 части или дялове: окципитална, теменна, временна и фронтална.

Задна част

Основната функция на тази условна част е обработката на невронни сигнали от зрителните центрове. Тук обичайните понятия за цвят, обем и други триизмерни свойства на видим обект се формират от светлинни стимули.

Париетални дялове

Този сегмент е отговорен за появата на болка и обработка на сигнала от термичните рецептори на организма. При това свършва общата им работа.

Париеталният дял на лявото полукълбо е отговорен за структурирането на информационните пакети, той ви позволява да работите с логически оператори, да четете и четете. Също така тази област формира осъзнаването на цялата структура на човешкото тяло, дефиницията на дясната и лявата части, координацията на отделните движения в едно цяло.

Десният се занимава със синтез на информационни потоци, които се генерират от тилните дялове и лявата париетална. На този сайт се формира обща триизмерна картина на възприятието на околната среда, пространствената позиция и ориентация, неправилна преценка на перспективата.

Времеви дялове

Този сегмент може да се сравни с "твърдия диск" на компютъра - дългосрочно съхранение на информация. Тук се съхраняват всички спомени и познания на човек, събрани през целия му живот. Десният временен дял е отговорен за визуалната памет - паметта на образите. Ляво - тук се съхраняват всички понятия и описания на отделни обекти, случва се интерпретация и сравнение на изображения, техните имена и характеристики.

Що се отнася до разпознаването на реч, в тази процедура участват и двата темпорални лопата. Въпреки това, техните функции са различни. Ако левият дял е предназначен да разпознае семантичното натоварване на чутите думи, тогава десният дял интерпретира интонационния цвят и неговото сравнение с мимиката на говорещия. Друга функция на тази част на мозъка е възприемането и декодирането на нервните импулси, идващи от обонятелните рецептори на носа.

Челни лобове

Тази част е отговорна за такива свойства на нашето съзнание като критично самочувствие, адекватност на поведението, осъзнаване на степента на безсмислието на действията, настроението. Общото поведение на човека зависи и от правилното функциониране на челните лобове на мозъка, нарушенията водят до неадекватност и асоциативност на действията. Процесът на учене, усвояване на умения, придобиване на условни рефлекси зависи от правилната работа на тази част от мозъка. Това се отнася и за степента на активност и любопитство на човека, неговата инициатива и осъзнаване на решенията.

За систематизиране на функциите на ГМ, те са представени в таблицата:

Контролирайте несъзнателните рефлекси.

Контрол на баланса и координацията на движенията.

Регулиране на телесната температура, мускулен тонус, възбуда, сън.

Осъзнаване на света, обработка и интерпретация на импулси от периферни рецептори.

Обработка на информация от периферни рецептори

Контролирайте сърдечната честота и кръвното налягане. Производство на хормони. Контролирайте състоянието на глад, жажда, ситост.

Регулиране на дневния биологичен ритъм, регулиране на метаболизма на организма.

Регулиране на когнитивните функции: внимание, разбиране, осъзнаване на езика, регулиране на чувството за страх, чувство за време, осъзнаване на природата на удоволствието.

Тълкуване на болката и усещането за топлина, отговорност за способността да се четат и пишат, логическа и аналитична способност за мислене.

Дългосрочно съхраняване на информация. Интерпретиране и сравняване на информация, разпознаване на реч и изражение на лицето, декодиране на нервни импулси, идващи от обонятелни рецептори.

Критично самочувствие, адекватност на поведението, настроение. Процесът на обучение, усвояване на умения, придобиване на условни рефлекси.

Взаимодействието на мозъка

Освен това всяка секция на мозъка има свои задачи, цялата структура определя съзнанието, характера, темперамента и други психологически характеристики на поведението. Формирането на определени видове се определя от различната степен на влияние и активност на даден сегмент на мозъка.

Първият психо или холеричен. Образуването на този тип темперамент се проявява с доминиращото влияние на фронталните лобове на кората и на един от подрегионите на диенцефалона - хипоталамуса. Първият генерира целенасоченост и желание, а втората подсилва тези емоции с необходимите хормони.

Характерното взаимодействие на разделенията, което определя втория тип темперамент - сангвиниката, е съвместната работа на хипоталамуса и хипокампа (долната част на темпоралните лобове). Основната функция на хипокампуса е да поддържа краткосрочната памет и да преобразува получените знания в дългосрочен план. Резултатът от това взаимодействие е отворен, любознателен и заинтересован тип човешко поведение.

Меланхоличен - третият тип темпераментно поведение. Тази опция се формира от засилено взаимодействие на хипокампа и друго образуване на големите полукълба - амигдалата. В същото време активността на кората и хипоталамуса е намалена. Амигдалата поема целия "взрив" на вълнуващи сигнали. Но тъй като възприемането на основните части на мозъка е потиснато, отговорът на възбуждането е нисък, което от своя страна влияе на поведението.

На свой ред, формирайки силни връзки, фронталният лоб е способен да установи активен модел на поведение. При взаимодействието на кората на тази област и сливиците централната нервна система генерира само силно значими импулси, като пренебрегва незначителни събития. Всичко това води до формирането на флегматичен модел на поведение - силен, целенасочен човек с осъзнаване на приоритетните цели.

Структурата на мозъка - за която отговаря всеки отдел?

Човешкият мозък е голяма загадка дори за съвременната биология. Въпреки всички успехи в развитието на медицината, и по-специално на науката като цяло, все още не можем да отговорим ясно на въпроса: „Как точно мислим?“. Освен това, разбирайки разликата между съзнателното и подсъзнателното, не е възможно ясно да се определи тяхното местоположение, много по-малко дял.

Въпреки това, за да изясним някои аспекти за себе си, дори е полезно за хора от далечна медицина и анатомия. Затова в тази статия ще разгледаме структурата и функционалността на мозъка.

Откриване на мозъка

Мозъкът не е прерогатив само на човека. Повечето от хордовете (които включват homo sapiens) имат този орган и се радват на всички негови предимства като отправна точка за централната нервна система.

Попитайте лекаря си за ситуацията

Как действа мозъкът

Мозъкът е орган, който се изучава доста слабо поради сложността на дизайна. Неговата структура все още е предмет на дебат в академичните среди.

Въпреки това има такива основни факти:

 1. Мозъкът на възрастен се състои от двадесет и пет милиарда неврона (приблизително). Тази маса е сиво вещество.
 2. Има три черупки:
  • фирма;
  • мека;
  • Паяк (канали за циркулация на течността);

Те изпълняват защитни функции, отговарят за безопасността по време на стачки и всякакви други щети.

Освен това започват спорните точки при избора на позиция за разглеждане.

В най-често срещания аспект, мозъкът е разделен на три части, като:

Невъзможно е да не се подчертае друг общ поглед върху това тяло:

 • Терминал (полусфера);
 • междинен продукт;
 • Заден (малък мозък);
 • Средната;
 • продълговати;

Освен това е необходимо да се спомене структурата на крайния мозък, комбинираното полукълбо:

Функции и задачи

Това е доста трудна тема за обсъждане, защото мозъкът прави почти всичко, което правите (или контролира тези процеси).

Трябва да започнем с факта, че мозъкът изпълнява най-високата функция, която определя рационалността на човека като вид - мислене. Сигнали, получени от всички рецептори - зрение, слух, аромат, допир и вкус - също се обработват там. В допълнение, мозъкът контролира усещанията, под формата на емоции, чувства и т.н.

За какво отговаря всеки регион на мозъка

Както бе споменато по-рано, броят на функциите, изпълнявани от мозъка, е много, много обширен. Някои от тях са много важни, защото са забележими, други са обратното. Въпреки това, не винаги е възможно да се определи точно коя част от мозъка е отговорна за какво. Несъвършенството дори на съвременната медицина е очевидно. Тези аспекти, които вече са достатъчно проучени, са представени по-долу.

В допълнение към различните отдели, които са подчертани в отделни параграфи по-долу, трябва да споменете само няколко отдела, без които животът ви ще се превърне в истински кошмар:

 • Продълговатия мозък е отговорен за всички защитни рефлекси на тялото. Това включва кихане, повръщане и кашлица, както и някои от най-важните рефлекси.
 • Таламусът е преводач на информация за околната среда и тялото, получена от рецепторите в прочетени от човека сигнали. Така той контролира болката, мускулите, слуха, обонянието, зрението (частично), температурата и други сигнали, които влизат в мозъка от различни центрове.
 • Хипоталамусът просто контролира живота ви. Следи, така да се каже. Регулира сърдечния ритъм. Това от своя страна влияе и върху регулирането на кръвното налягане и терморегулацията. В допълнение, хипоталамусът може да повлияе на производството на хормони в случай на стрес. Той също контролира чувства като глад, жажда, сексуалност и получаване на удоволствие.
 • Епиталамус - контролира биоритмите, т.е. дава възможност да заспите през нощта и да се чувствате освежени през деня. В допълнение, той е отговорен и за метаболизма, "водещ".

Това не е пълен списък, дори ако добавите тук това, което прочетете по-долу. Въпреки това, повечето от функциите се показват и противоречията продължават да се провеждат за останалите.

Ляво полукълбо

Лявото мозъчно полукълбо е контролер на такива функции като:

 • Устна реч;
 • Различни аналитични дейности (логика);
 • Математически изчисления;

Освен това, това полукълбо е отговорно и за формирането на абстрактно мислене, което отличава хората от други животински видове. Той също контролира движението на левите крайници.

Дясно полукълбо

Дясното полукълбо на мозъка е вид човешки твърд диск. Тоест, там са запазени спомени за света около вас. Но сама по себе си такава информация сама по себе си носи малко полза, което означава, че заедно със запазването на това знание, алгоритмите за взаимодействие с различни обекти на заобикалящия ни свят, базирани на предишен опит, също са запазени в дясното полукълбо.

Малък мозък и вентрикули

Малък мозък е до известна степен издънка от връзката на гръбначния мозък и мозъчната кора. Това място е съвсем логично, тъй като дава възможност да се получи дублирана информация за положението на тялото в пространството и предаването на сигнали към различни мускули.

Малък мозък се занимава главно с това, че постоянно коригира позицията на тялото в пространството, като е отговорен за автоматичните, рефлекторни движения и за съзнателните действия. По този начин тя е източник на такава необходима функция като координация на движенията в пространството. Може да се интересувате да прочетете как да проверите координацията на движенията.

В допълнение, малкият мозък е отговорен за регулирането на баланса и мускулния тонус, докато работи с мускулна памет.

Челни лобове

Фронталните дялове са вид табла на човешкото тяло. Поддържа го в изправено положение, което дава възможност за свободно движение.

Освен това, именно поради фронталните лобове, „любопитството, инициативността, активността и автономията на човека в момента на вземане на решения“ се изчисляват ”.

Също така една от основните функции на този отдел е критичната самооценка. По този начин фронталните лобове са вид съвест, поне по отношение на социалните маркери на поведение. Това означава, че всички социални отклонения, които са неприемливи в обществото, не преминават контрола на челния лоб и, съответно, не се изпълняват.

Всякакви наранявания в тази част на мозъка са изпълнени с:

 • разстройства на поведението;
 • промени в настроението;
 • обща неадекватност;
 • безсмислие на дела.

Друга функция на челните лобове - произволни решения и тяхното планиране. Развитието на различни умения и способности зависи и от дейността на този отдел. Доминиращият дял на този отдел е отговорен за развитието на речта и по-нататъшния й контрол. Също толкова важно е способността да се мисли абстрактно.

Хипофизната жлеза

Хипофизната жлеза често се нарича мозъчен придатък. Неговите функции се свеждат до производството на хормони, отговорни за пубертета, развитието и функционирането като цяло.

Всъщност, хипофизната жлеза е нещо като химическа лаборатория, в която е решено как точно ще се превърнете в процеса на съзряване на тялото.

координация

Координацията, като умение да се движите в пространството и да не докосвате обекти с различни части на тялото в случаен ред, се контролира от малкия мозък.

В допълнение, малкия мозък управлява такава функция на мозъка като кинетична осъзнатост - като цяло това е най-високото ниво на координация, което ви позволява да се движите в околното пространство, като отбелязвате разстоянието до обектите и очаквате възможности за движение в свободните зони.

Такава важна функция като реч се управлява от няколко отдела едновременно:

 • Доминиращата част на челния лоб (по-горе), която е отговорна за контрола на устната реч.
 • Временните дялове са отговорни за разпознаването на речта.

По принцип може да се каже, че лявото полукълбо на мозъка е отговорно за речта, ако не вземем предвид разделянето на крайния мозък на различни лобове и участъци.

емоции

Емоционалната регулация е област, управлявана от хипоталамуса, заедно с редица други важни функции.

Всъщност в хипоталамуса не се създават емоции, но там се прави ефектът върху човешката ендокринна система. Дори след като се разработи определен набор от хормони, човек усеща нещо, но разликата между хипоталамуса и производството на хормони може да е напълно незначителна.

Prefrontal cortex

Функциите на префронталната кора лежат в областта на умствената и двигателната активност на организма, което съответства на бъдещите цели и планове.

Освен това префронталната кора играе важна роля в създаването на сложни умствени схеми, планове и алгоритми на действия.

Главната особеност е, че тази част на мозъка не „вижда“ разликата между регулирането на вътрешните процеси на тялото и следната социална рамка на външното поведение.

Когато се сблъскате с труден избор, който се появи главно поради вашите собствени противоречиви мисли, благодарете на префронталната кора за това. Там се прави диференциация и / или интеграция на различни понятия и обекти.

Също така в този отдел се прогнозира резултатът от вашите действия и се прави корекция в сравнение с резултата, който искате да получите.

Така говорим за волевия контрол, концентрацията върху предмета на работата и емоционалната регулация. Това е - ако сте постоянно разсеяни, докато работите, не можете да се концентрирате, тогава заключението от префронталната кора е разочароващо и не можете да постигнете желания резултат по този начин.

Последната досега функция на префронталната кора е един от краткотрайните субстрати на паметта.

памет

Паметта е много широка концепция, която включва описания на по-висши умствени функции, позволяващи възпроизвеждането на придобити знания, умения и способности в точното време. Всички по-висши животни го притежават, но тя е най-развита, естествено, при хората.

Механизмът на действие на паметта е както следва - в мозъка, определена комбинация от неврони се възбужда в строга последователност. Тези последователности и комбинации се наричат ​​невронни мрежи. По-рано, по-обща теория е, че отделните неврони са отговорни за спомените.

Болести на мозъка

Мозъкът е същият орган като всички останали в човешкото тяло и следователно е податлив на различни заболявания. Списъкът на подобни болести е доста обширен.

Ще бъде по-лесно да го разгледате, ако ги разделите на няколко групи:

 1. Вирусни заболявания. Най-честите от тях са вирусен енцефалит (слабост в мускулите, тежка сънливост, кома, умствено объркване и затруднено мислене като цяло), енцефаломиелит (треска, повръщане, загуба на координация и подвижност на крайниците, замаяност, загуба на съзнание), менингит (висока температура, обща слабост, повръщане) и др.
 2. Туморни заболявания. Броят им също е доста голям, макар че не всички са злокачествени. Всеки тумор се появява като последен етап на неуспех в производството на клетки. Вместо обичайната смърт и последваща смяна, клетката започва да се размножава, запълвайки цялото пространство, свободно от здрави тъкани. Симптомите на туморите са главоболие и спазми. Те също така се идентифицират лесно чрез халюцинации на различни рецептори, объркване и речеви проблеми.
 3. Невродегенеративни заболявания. По общо определение, то също е нарушение в жизнения цикъл на клетките в различни части на мозъка. Така, болестта на Алцхаймер се описва като нарушена проводимост на нервните клетки, което води до загуба на паметта. Болестта на Хънтингтън от своя страна е резултат от атрофия на мозъчната кора. Има и други възможности. Общите симптоми са следните: проблеми с паметта, мисленето, походката и подвижността, наличието на припадъци, тремор, спазми или болка. Прочетете нашата статия за разликата между конвулсии и тремор.
 4. Съдови заболявания също са доста различни, въпреки че в действителност се свеждат до нарушения в структурата на кръвоносните съдове. Така че, аневризма не е нищо повече от изпъкване на стената на конкретен съд - което не я прави по-малко опасна. Атеросклерозата е стесняване на кръвоносните съдове в мозъка, докато съдовата деменция се характеризира с пълното им разрушаване.

Функции на дяловете на мозъка

Мозъкът е мощен контролен център, който изпраща команди по цялото тяло и контролира хода на тяхното изпълнение. Благодарение на него ние възприемаме света и можем да взаимодействаме с него. Какъв мозък има съвременният човек, неговият интелект, мислене, са резултат от милиони години непрекъсната еволюция на човечеството, неговата структура е уникална.

Мозъкът се характеризира с разделяне на зони, всеки от които е специализиран в изпълнението на своите специфични функции. Важно е да имате информация за това какви функции изпълняват всяка зона. Тогава лесно можете да разберете защо специфични симптоми се появяват при такива общи заболявания като болестта на Паркинсон, болест на Алцхаймер, инсулт и др. Нарушенията могат да бъдат регулирани с лекарства, както и с помощта на специални упражнения, физически процедури.

Мозъкът е структурно разделен на:

Всеки от тях има своя роля.

В ембриона, главата се развива по-бързо от другите части на тялото. В ембриона на месец, всичките три части на мозъка могат лесно да се видят. През този период те имат формата на "мехурчета". Мозъкът на новороденото е най-развитата система в тялото си.

Учените посочват задния и средния мозък за по-древни структури. Най-важните функции са възложени на тази част - поддържането на дишането и кръвообращението. Границите на техните функции имат ясно разграничение. Всяка gyrus извършва своята работа. Колкото по-изразено става по време на развитието на браздата, толкова повече функции може да изпълнява. Но предната част осигурява всичко, което ни свързва с външната среда (говор, слух, памет, способност за мислене, емоции).

Има мнение, че мозъкът на една жена е по-малък от мозъка на мъжа. Данните от съвременните хардуерни изследвания, по-специално на скенера, не потвърждават това. Това определение може да се нарече погрешно. Мозъкът на различни хора може да варира по размер, тегло, но не зависи от пола.

Познавайки структурата на мозъка, е възможно да се разбере защо се появяват някои заболявания, от които зависят техните симптоми.

В структурно отношение мозъкът се състои от две полукълба: дясна и лява. Външно те са много сходни и свързани помежду си с огромно количество нервни влакна. За всеки човек доминира едната страна, а за дясните - лявата, а за левите - за дясната.

Различават се и четири лопата на мозъка. Ясно се вижда как са ограничени функциите на акциите.

Какви са акциите

Мозъчната кора има четири лопасти:

Всеки лоб има чифт. Всички те са отговорни за поддържането на жизнените функции на тялото и за контакта с външния свят. Ако настъпи нараняване, възпаление или заболяване на мозъка, функцията на засегнатата област може да бъде напълно или частично изгубена.

челен

Тези дялове имат фронтално местоположение, те заемат челото. Ще разберем за какво е отговорен предният лоб. Челните лобове на мозъка са отговорни за изпращане на команди към всички органи и системи. Те могат да бъдат наречени фигуративно "командна точка". Можете да изброите всичките им функции за дълго време. Тези центрове са отговорни за всички действия и осигуряват най-важните човешки качества (инициатива, независимост, критично самочувствие и т.н.). С тяхното поражение, човек става безгрижен, променлив, стремежите му нямат смисъл, той е склонен към неадекватни шеги. Такива симптоми могат да покажат атрофия на фронталните лобове, което води до пасивност, която лесно се бърка с мързел.

Всяка акция има доминираща и спомагателна част. Дясна доминираща страна ще бъде оставена и обратното. Ако ги разделяте, е по-лесно да разберете кои функции са присвоени на определена област.

Именно челните лобове контролират човешкото поведение. Тази част от мозъка изпраща команди, които не позволяват да се извърши специфично антисоциално действие. Лесно е да се види как тази област е засегната при пациенти с деменция. Вътрешният ограничител е изключен и човек може да разчита на нецензурен език, да се отдаде на непристойност и т.н.

Фронталните лобове на мозъка също са отговорни за планиране, организиране на доброволни действия и усвояване на необходимите умения. Благодарение на тях тези действия, които на пръв поглед изглеждат много трудни, в крайна сметка се превръщат в автоматизация. Но ако тези обекти са повредени, човек извършва действията всеки път, сякаш отново, и автоматизъм не се произвежда. Такива пациенти забравят как да отидат до магазина, как да готвят и т.н.

При увреждане на челните лобове може да се наблюдава перверация, при която пациентите буквално се фиксират върху изпълнението на същото действие. Човек може да повтаря една и съща дума, фраза или непрекъснато да измества нещата.

В предните дялове има главен, доминиращ, често ляв лоб. Благодарение на работата си се организират реч, внимание и абстрактно мислене.

Именно фронталните лобове са отговорни за поддържането на човешкото тяло в изправено положение. Пациентите с тяхното поражение се отличават с прегърбена поза и мелеща походка.

светски

Те са отговорни за слуха, превръщайки звуците в образи. Те осигуряват възприятие и комуникация на речта като цяло. Доминиращият временен лоб на мозъка ви позволява да запълните думите, които чувате, за да намерите необходимите лексеми, за да изразите мислите си. Недоминантното помага да се разпознае интонацията, да се определи изразяването на човешкото лице.

Предните и средни времеви дивизии са отговорни за миризмата. Ако се изгуби в напреднала възраст, това може да е сигнал за поява на болестта на Алцхаймер.

Хипокампусът е отговорен за дългосрочната памет. Той е този, който пази всички наши спомени.

Ако са засегнати и двата темпорални лопата, човек не може да абсорбира зрителните образи, да стане спокойна и сексуалността му да се разсее.

париеталната

За да се разберат функциите на париеталните дялове, е важно да се разбере, че доминиращата и не доминиращата страна ще изпълняват различна работа.

Доминиращият париетален дял на мозъка помага да се реализира структурата на цялото чрез нейните части, тяхната структура, ред. Благодарение на нея ние можем да поставим отделни части в едно цяло. Много показателно за това е способността да се чете. За да прочетете дума, трябва да сложите буквите заедно и от думите, които трябва да направите. Манипулират се и числата.

Париеталният дял спомага за свързването на отделните движения в пълно действие. С разпадането на тази функция се наблюдава апраксия. Пациентите не могат да извършват основни действия, например, не са в състояние да се обличат. Това се случва при болестта на Алцхаймер. Човекът просто забравя как да направи необходимите движения.

Доминиращата област помага да се усети тялото ви, да се разграничат дясната и лявата страна, да се свържат частите и цялото. Такова регулиране е свързано с пространствената ориентация.

Не-доминиращата страна (дясна ръка в десницата) комбинира информация, която идва от тилната част, която прави възможно да се възприеме светът около три измерения. Ако не доминиращият париетален лоб е нарушен, може да възникне визуална агнозия, при която човек не е в състояние да разпознае обекти, пейзаж и дори лица.

Париетални дялове участват в усещането за болка, студ, топлина. Също така тяхното функциониране осигурява ориентация в пространството.

тилен

Визуалната информация се обработва в тилните дялове. Именно с тези лобове на мозъка всъщност „виждаме“. Те четат сигналите, които идват от очите. Тилната част е отговорна за обработката на информацията за формата, цвета, движението. Тогава париеталният дял превръща тази информация в триизмерно изображение.

Ако човек престане да разпознава познати предмети или близки хора, това може да е сигнал за нарушение на тилната или темпоралната част на мозъка. Мозъкът с редица заболявания губи способността да обработва получените сигнали.

Как да свързваме полукълбите на мозъка

Полусферата свързва corpus callosum. Това е голям сплит на нервните влакна, през който се предава сигнал между полукълба. Също така в процеса на присъединяване участват шипове. Има шип назад, отпред, отгоре (скок). Такава организация помага да се разделят функциите на мозъка между отделните му дялове. Тази функция е разработена в продължение на милиони години на непрекъсната еволюция.

заключение

Така всеки отдел носи своя функционален товар. Ако отделен дял страда от нараняване или заболяване, друга зона може да поеме някои от своите функции. Психиатрията е натрупала много доказателства за такова преразпределение.

Важно е да запомните, че мозъкът не може напълно да функционира без хранителни вещества. Диетата трябва да бъде различно разнообразие от продукти, от които нервните клетки ще получат необходимите вещества. Важно е също така да се подобри кръвоснабдяването на мозъка. Насърчава се от спортове, разходки на чист въздух, умерено количество подправки в диетата.

Ако искате да поддържате пълноценната работа на мозъка до голяма възраст, трябва да развиете своите интелектуални способности. Учените отбелязват любопитен модел - хората с интелектуален труд са по-малко податливи на болестите на Алцхаймер и Паркинсон. Тайната, според тях, се крие във факта, че с повишена мозъчна активност в хемисферите, непрекъснато се създават нови връзки между невроните. Това осигурява непрекъснато развитие на тъканите. Ако дадено заболяване засяга някаква част от мозъка, съседната зона лесно приема своята функция.

Работата на челните лобове на мозъка

Учените смятат че фронталната кора като комбинация от образувания, които показват изразена индивидуалност в анатомичната структура от ранна възраст. Сред тези образувания има такива, които са нови, "човешки" полета, които се развиват в по-късна възраст. Те включват 46 поле.

Поле 46 е „човешко поле“, защото то е еволюционно новообразувание, което късно се различава. Поле 46 узрява последно и достига 630% от първоначалния размер. защото Това поле е инхибиращо, можете да видите, че децата не контролират движенията си и грабват всичко, което лошо лежи. Това поведение е характерно за маймуните.

цялостен

Невъзможно е специално да се развият фронталните лобове на мозъка при децата. В обществото има погрешно мнение, че физическата активност допринася за засилване на кръвообращението в мозъка, като по този начин развива всички части на мозъка. Физическата активност изпълва двигателните центрове на мозъка, а останалата част от мозъка ‘почива, защото когато изпълнява различни задачи, мозъкът включва някои центрове, а не целия мозък.

Въз основа на гореизложеното, за да се определят упражненията за развитието на фронталните лобове, трябва да разберете какви функции носят предните лобове, в които можем да развием фронталните лобове.

Предният лоб, както и другите, се състои от бяло и сиво вещество.

местоположение

Фронталният лоб се намира в предните области на полукълба. Фронталният дял от париеталния отделя централната болка, а от темпоралната - латералната болка. Анатомично се състои от четири спирали - вертикални и три хоризонтални. Меандрите са разделени от бразди. Предният дял е една трета от масата на кората.

Присвоени функции

Еволюционно се случи, че активното развитие на челните лобове не е свързано с умствена и интелектуална дейност. Човешките предни лобове произхождат от хора по еволюционен начин. Колкото повече човек може да споделя храната в своята общност, толкова по-голяма е вероятността една общност да оцелее. При жените фронталните лобове стават за определена цел - разделяне на храната. Селяните са получили този район като подарък. Без да имат поставените задачи, които лежат на раменете на една жена, мъжете започват да използват фронталните лобове по различни начини (мисля, строя и т.н.) за проявлението на господство.

Всъщност предните дялове са спирачните центрове. Също така, мнозина питат какво е отговорен за левия или десния фронтален лоб на мозъка. Въпросът не е правилен, защото в лявата и дясната предна част са съответните полета, които отговарят за специфичните функции. Ако е грубо означен, предните дялове са отговорни за:

 • мислене
 • координация на движенията
 • съзнателен контрол на поведението
 • центрове за памет и реч
 • показване на емоции

Какви полета са включени

Полета и подполета са отговорни за специфични функции, които са обобщени под фронталните лобове. защото мозъчният полиморфизъм е огромен, съчетанието на размерите на различните области и съставлява индивидуалността на човека. Защо да кажем, че човек се променя с времето. През целия живот невроните умират, а останалите образуват нови връзки. Това също води до дисбаланс в количественото съотношение на връзките между различните области, които са отговорни за различните функции.

Не само, че различните хора имат различни размери на полето, но някои хора може да нямат всички тези полета. Полиморфизмът е идентифициран от съветските изследователи С.А. Саркисов, И.Н. Филимонов, Ю.Г. Шевченко. Те показаха, че индивидуалните начини на структурата на мозъчната кора в рамките на една етническа група са толкова големи, че не могат да се видят общи признаци.

 • Поле 8 е разположено в задните части на средния и горния фронт. Той има център на доброволни движения на очите.
 • Поле 9 - Дорсолатерална префронтална кора
 • Поле 10 - Предна предна част на кората
 • Поле 11 - обонятелен район
 • Поле 12 - контрол на базалните ганглии
 • Поле 32 - Емоционална рецепторна зона
 • Поле 44 - Център Брока (обработване на информация за местоположението на тялото по отношение на други органи)
 • Поле 45 - Музикален и автомобилен център
 • Поле 46 - двигателен анализатор, който завърта главата и очите
 • Поле 47 - зона за ядрено пеене, компонент на речевия мотор
  • Подполе 47.1
  • Подполе 47.2
  • Подполе 47.3
  • Подполе 47.4
  • Подполе 47.5

Симптоми на поражение

Симптомите на лезията се откриват по такъв начин, че избраните функции вече не се изпълняват адекватно. Основното нещо е да не се объркат някои от симптомите с мързел или наложени мисли по този въпрос, въпреки че това е част от заболяванията на челните лобове.

 • Неконтролирани прихващащи рефлекси (Reflex Schuster)
 • Неконтролирани хватни рефлекси при дразнене на кожата на ръката в основата на пръстите (Reflex Yanishevskogo-Bekhtereva)
 • Разширяване на пръстите с дразнене на кожата на крака (Hermann Symptom)
 • Поддържане на неудобно положение на ръката (Symptom Barre)
 • Постоянно назално втриване (Duff симптом)
 • Увреждане на речта
 • Загуба на мотивация
 • Неспособност за концентрация
 • Нарушение на паметта

Такива симптоми могат да причинят следните наранявания и заболявания:

 • Болест на Алцхаймер
 • Фронтална темпорална деменция
 • Травматична мозъчна травма
 • инсулти
 • Онкологични заболявания

С такива болести и човешки симптоми не можете да разпознаете. Човек може да загуби мотивация, чувствата му за определяне на личните граници да се замъглят. Възможно е импулсивно поведение, свързано с удовлетворяване на биологичните нужди. защото нарушение на челните лобове (спирачка) отваря границите на биологичното поведение, което се контролира от лимбичната система.

За какво са отговорни предните лобове на мозъка

Ако мозъкът е контролната точка на човешкото тяло, тогава челните лобове на мозъка са един вид “фокус на силата”. Повечето учени и физиолози по света недвусмислено разпознават "дланта на превъзходството" зад тази част на мозъка. Те са отговорни за много от най-важните функции. Всяко увреждане на тази област води до сериозни и често необратими последствия. Смята се, че тези области контролират психическите и емоционалните прояви.

Структурни особености

Най-важната част е разположена пред двете полукълба и е специална формация на кората. Граничи с теменните дялове, отделени от него от централната болка и дясната и лявата темпорални дялове.

В съвременния човек фронталните части на кората са много развити и съставляват около една трета от цялата му повърхност. Освен това, тяхната маса достига половината от теглото на целия мозък и това показва тяхната висока стойност и важност.

Те имат специални зони, наречени префронтална кора. Те имат директни връзки с различни части на човешката лимбична система, което дава основание да ги разглеждаме като част от нея, ръководител на отдел, разположен в мозъка.

И трите лопасти на големите полукълба (париетални, времеви и фронтални) съдържат асоциативните зони, т.е. основните функционални области, които всъщност правят човека, който той е.

Структурно, фронталните лобове могат да се разделят на следните зони:

 1. Премоторната.
 2. Motor.
 3. Префронтален дорсолатерал.
 4. Префронтален медиал.
 5. Orbitofrontal.

Последните три места са комбинирани в префронталната област, която е добре развита при всички висши примати и е особено голяма при хората. Именно тази част от мозъка е отговорна за способността на човека да учи и учи, формира характеристиките на неговото поведение, индивидуалност.

Поражението на тази област в резултат на заболяване, образуването на тумор или нараняване предизвиква развитието на синдрома на челния лоб. Когато не се нарушават само умствените функции, но и се променя личността на човека.

За какво отговарят предните дялове?

За да се разбере за какво е отговорна фронталната зона, е необходимо да се идентифицира съответствието на отделните им участъци с контролираните части на тялото.

Централната предна извивка е разделена на три части, всяка от които е отговорна за своята част от тялото:

 1. Долната трета е свързана с подвижността на лицето.
 2. Средната част контролира функциите на ръцете.
 3. Горната трета е свързана с работата на краката.
 4. Задните части на горната извивка на фронталния дял контролират тялото на пациента.

Същата област е част от човешката екстрапирамидна система. Това е древна част от мозъка, която е отговорна за мускулния тонус и произволния контрол на движенията, за възможността за фиксиране и поддържане на определена позиция на тялото.

Наблизо е очен център, който контролира движенията на очите и помага свободно да се движи и да се движи в пространството.

Основните функции на челните лобове са възприемането на заобикалящата реалност, управлението на речта и паметта, изразяването на емоциите, волята и мотивационните действия. От гледна точка на физиологията, тази област контролира уринирането, координацията на движенията, речта, почерка, контролира поведението, регулира мотивацията, мисленето, когнитивните функции, социализацията.

Симптоми показателни за лезии на LD

Тъй като челната част на мозъка е отговорна за многобройни дейности, проявите на отклонения могат да повлияят както на физиологичните, така и на поведенческите функции на човека.

Симптоми, свързани с локализацията на лезии на челния лоб. Всички те могат да се разделят на прояви на поведенчески разстройства от страна на психиката и увреждане на двигателните, физическите функции.

 • умора;
 • влошаване на настроението;
 • промени в настроението от еуфория до най-дълбоката депресия, преход от добродушно състояние към изразена агресия;
 • раздразнителност, нарушения на контрола на техните действия. Трудно е за пациента да се концентрира и да завърши най-простото упражнение;
 • изкривяване на спомени;
 • нарушена памет, внимание, миризма. Пациентът може да не мирише или да може да преследва фантомни миризми. Такива признаци са особено характерни за туморния процес във фронталните лобове;
 • нарушения на речта;
 • нарушаване на критичното възприемане на собственото им поведение, липса на разбиране на патологията на техните действия.
 • координационни нарушения, двигателни нарушения, баланс;
 • спазми, гърчове;
 • обсесивно-рефлексни действия;
 • епилептични припадъци.

Симптомите на патологията зависят от това коя част от ЛД е засегната и колко тежка.

Методи за лечение на LD лезии

Тъй като има много причини за развитието на синдрома на челния лоб, лечението е пряко свързано с елиминирането на основното заболяване или нарушение. Тези причини могат да бъдат следните заболявания или състояния:

 1. Неоплазми.
 2. Увреждане на мозъчни съдове.
 3. Болест на Алцхаймер.
 4. Избор на патология.
 5. Синдром Жил де ла Турет.
 6. Деменцията е фронто-времева.
 7. Травматична мозъчна травма, включително и при раждане, когато главата на бебето преминава през родовия канал. По-рано такива увреждания често се случваха при прилагане на главата на акушерските щипци.
 8. Някои други заболявания.

При сътресение и други наранявания на черепа дълбочината на увреждане на челния лоб обикновено е малка, така че основните симптоми често се появяват в самото начало. С уважение към почивка и предписване на подходящо лечение, те обикновено постепенно изчезват. При туморен процес с дълбоко „поникване“ на тумора, признаците на лошо здраве се увеличават с времето.

Лечение на съдови нарушения в челните лобове включва цяла гама от лекарства, които се подбират индивидуално за конкретен пациент. Няма два еднакви случая, така че няма един единствен режим на лечение. Но се предприемат подобни действия: стените на кръвоносните съдове се укрепват, кръвта се разрежда, мозъчната циркулация се подобрява.

В случаи с тумори, ако е възможно, се използва операция за отстраняване на тумор, но ако това не е възможно, тогава палиативното лечение се използва за поддържане на жизнените функции на организма.

Специфични заболявания като болестта на Алцхаймер все още нямат ефективно лечение и лекарства, които могат да се справят с болестта, но навременната терапия може да максимизира живота на човек.

Какви могат да бъдат последиците от увреждане на ЛД

Ако е засегнат предният лоб на мозъка, чиито функции реално определят личността на човека, то най-ужасното нещо, което може да се случи след болест или сериозно нараняване, е пълна промяна в поведението и самата същност на характера на пациента.

В някои случаи се отбелязва, че лицето става неговата пълна противоположност. Понякога увреждането на частите на мозъка, отговорни за контролирането на поведението, концепцията за доброто и злото, чувството за отговорност за действията им са довели до появата на антисоциални личности и дори серийни маниаци.

Дори ако изключим екстремни прояви, пораженията на ЛД водят до изключително тежки последствия. Ако сетивата са повредени, пациентът може да страда от нарушения на зрението, слуха, допира, мириса или да престане да се ориентира нормално в пространството.

В други ситуации, пациентът е лишен от възможността да оцени правилно ситуацията, да осъзнае света около нас, да се научи, да запомни. Такъв човек понякога не може да служи сам, така че се нуждае от постоянен надзор и помощ.

При проблеми с двигателните функции е трудно за пациента да се движи, да се ориентира в пространството и да се поддържа.

Намаляване на тежестта на проявите може само бързо лечение за медицински грижи и приемане на спешни мерки, които предотвратяват по-нататъшното развитие на лезията на челния лоб.

Анатомия на мозъка

Публикувано от Evgeniy на 30.09.2013. Публикувано от Биопсихология Последна актуализация: 30.09.2013

Човешкият мозък е все още загадка за учените. Той е не само един от най-важните органи на човешкото тяло, но и най-сложните и слабо разбрани. Научете повече за най-загадъчния орган на човешкото тяло, като прочетете тази статия.

"Въведение в мозъка" - мозъчната кора

В тази статия ще научите за основните компоненти на мозъка, както и за това как работи мозъкът. Това изобщо не е един вид задълбочен преглед на всички изследвания на характеристиките на мозъка, защото такава информация би взела цели купчини книги. Основната цел на този преглед е да ви запознае с основните компоненти на мозъка и функциите, които изпълняват.

Мозъчната кора е компонент, чрез който човекът е уникален. За всички характеристики, уникални за човека, включително по-съвършено умствено развитие, говор, съзнание, както и способността да се мисли, разсъждава и си представя, мозъчната кора е отговорна, тъй като всички тези процеси се случват именно в нея.

Мозъчната кора е точно това, което виждаме, когато погледнем в мозъка. Това е външната част на мозъка, която може да бъде разделена на четири лоба. Всяка издутина на повърхността на мозъка е известна като извивката и всяка прорез е известна като жлеб.

Четири лобове на мозъка

Мозъчната кора може да бъде разделена на четири секции, които са известни като дялове (виж изображението по-горе). Всеки от дяловете, а именно предната, теменната, тилната и временната, е отговорен за определени функции, вариращи от разсъждения до слух.

 • Фронталният лоб се намира в предната част на мозъка и е отговорен за способността да разсъждава, моторните умения, когнитивните способности и речта. В задната част на фронталния лоб, близо до централната болка, лежи моторната кора на мозъка. Тази област получава импулси от различни части на мозъка и използва тази информация, за да управлява части от тялото. Увреждането на челния лоб на мозъка може да доведе до сексуална дисфункция, проблеми със социалната адаптация, намаляване на концентрацията или може да увеличи риска от такива последствия.
 • Париеталният лоб се намира в средната част на мозъка и е отговорен за овладяване на тактилни и сетивни импулси. Те включват натиск, допир и болка. Част от мозъка, известна като соматосензорна кора, се намира в този лоб и е от голямо значение за възприемането на усещанията. Увреждане на париеталния лоб може да доведе до проблеми с вербалната памет, нарушена способност за контрол на погледа, както и проблеми с речта.
 • Темпоралният лоб се намира в долната част на мозъка. Този лоб съдържа и основния слухов кортекс, който е необходим за тълкуването на звуците и речта, които чуваме. Хипокампусът също се намира в темпоралния лоб, поради което тази част от мозъка е свързана с формирането на паметта. Увреждането на темпоралния лоб може да доведе до проблеми с паметта, езиковите умения и възприятието на речта.
 • Тилната част е разположена в задната част на мозъка и е отговорна за интерпретирането на визуалната информация. Първичната зрителна кора, която получава и обработва информация от ретината, се намира в тилния дял. Увреждането на този лоб може да причини проблеми със зрението, като трудности при разпознаването на обекти, текстове, както и невъзможността да се разграничат цветовете.

Мозъчен ствол

Мозъчният ствол се състои от така наречения задния мозък и средния мозък. Задният мозък от своя страна се състои от продълговатия мозък, моста и ретикуларната формация.

Задният мозък

Задният мозък е структурата, която свързва гръбначния мозък с мозъка.

 • Медулата се намира директно над гръбначния мозък и контролира много от жизнените функции на автономната нервна система, включително сърдечната честота, дишането и кръвното налягане.
 • Мостът на моста свързва медулата с малкия мозък и спомага за координирането на движението на всички части на тялото.
 • Ретикуларната формация е невронна мрежа, разположена в медулата и която подпомага контрола на функции като сън и внимание.

средния мозък

Средният мозък е най-малката област на мозъка, която действа като вид релейна станция за слухова и визуална информация.

Средният мозък контролира много важни функции, включително зрителните и слуховите системи, както и движението на очите. Части от средния мозък, наричани „червено ядро“ и „черна субстанция“, участват в контролирането на движението на тялото. Черното вещество съдържа голям брой неврони, произвеждащи допамин. Дегенерацията на невроните в черната субстанция може да доведе до болест на Паркинсон.

малък мозък

Малък мозък, наричан понякога и "малък мозък", лежи в горната част на моста, зад мозъчния ствол. Малък мозък се състои от малки дялове и получава импулси от вестибуларния апарат, аферентни (сензорни) нерви, слухови и зрителни системи. Той участва в координацията на движението и е отговорен за паметта и способността за учене.

чашка

Разположен над мозъчния ствол, таламусът обработва и предава моторни и сензорни импулси. По същество, таламусът е релейна станция, която приема сензорни импулси и ги предава в мозъчната кора. Мозъчната кора от своя страна също изпраща импулси към таламуса, който след това ги изпраща към други системи.

хипоталамуса

Хипоталамусът е група от ядра, разположени по протежение на основата на мозъка до хипофизната жлеза. Хипоталамусът се свързва с много други области на мозъка и е отговорен за контролирането на глада, жаждата, емоциите, регулирането на телесната температура и циркадните (циркадни) ритми. Хипоталамусът също контролира хипофизната жлеза чрез секретиране на хормони, които позволяват на хипоталамуса да контролира много функции на тялото.

Лимбична система

Лимбичната система се състои от четири основни елемента, а именно: амигдалата, хипокампуса, зоните на лимбичната кора и септалната област на мозъка. Тези елементи образуват връзките между лимбичната система и хипоталамуса, таламуса и мозъчната кора. Хипокампусът играе важна роля в паметта и способността за учене, докато самата лимбична система е централна за контролиране на емоционалните реакции.

Базални ганглии

Базалните ганглии са група от големи ядра, частично обграждащи таламуса. Тези ядра играят важна роля в управлението на движението. Червеното ядро ​​и черната субстанция на средния мозък също са свързани с базалните ганглии.

Вие Харесвате Епилепсия