Атаки на епилепсия в съня: видове и особености

Епилепсия в различни форми засяга приблизително 1% от населението, а различните нарушения на съня - до 50%, което само по себе си предполага сравнително често съвпадение и взаимодействие.

Взаимното влияние на епилепсията и съня е много по-дълбоко, по-сложно и по-често от съвпадение. Връзката на съня и епилепсията е от клиничен интерес за учените още от древността.

Историческа екскурзия

Аристотел през IV в. Пр. Хр Предполага се, че "сънят е като епилептичен припадък". Днес е известно, че епилептичните припадъци са клинични прояви на хиперсинхронна централна нервна активност и началото на съня се характеризира и с промени в синхронността на потенциала за действие на невроните на ЦНС.

Гален през II в. Пр. Хр подчертава значението на съня за пациенти с епилепсия и предупреждава за нецелесъобразността на дневните дрямка. Днес е известно, че REM фазата на съня и пробуждането могат да действат като стимул за атака.

В началото на 20-ти век, Gowers изследва група пациенти, страдащи от епилепсия и установява, че 42% от случаите се характеризират с изключителни дневни атаки, 21% са били изключително през нощта, а 37% от атаките се случват независимо от времето на деня.

Днес е известно, че някои епилептични синдроми и припадъци имат тясна връзка с цикъла на сън и будност.

Епилептичните припадъци нарушават съня и обратно, нарушенията на съня (например сънна апнея) могат да предизвикат атака. В допълнение, ефектът на антиепилептичните лекарства върху съня е значителен.

Епилепсия, някои от които имат характер на нозологични единици и синдроми, се проявява с различни видове епилептични припадъци. Има „обикновени“ епилептични припадъци и епилепсия, пряко свързани със съня.

Нощни епилептични припадъци

Хората често описват различни събития, свързани със съня. Първото решение, което лекарят трябва да анализира, е да определи дали има физиологичен феномен на съня или патологична проява.

Ако описанието на състоянието е извън нормалните прояви на сън, следващата стъпка е да се разграничат епилептичните припадъци от нарушения на съня (парасомнии, затруднено дишане по време на сън, периодично движение на краката по време на сън), психогенни припадъци, вторични прояви на вътрешни болести и други заболявания.

Атаките на епилепсия в съня имат 3 особености:

 • те рядко се наблюдават и е по-трудно да се получи точно описание на семиологията на гърчовете;
 • нощните припадъци нарушават съня, което от своя страна засяга функционалността и активността през деня;
 • нощни атаки лесно се бъркат с парасомния, други сомнологически атаки или ги вземат за психично разстройство.

Симптом, който определя естеството на нощните епилептични припадъци, е стереотипният, повтарящ се характер на припадъците, едновременното появяване на дневни и нощни припадъци и определянето на специфична епилептична активност в ЕЕГ.

Форми на припадъци, характерни за съня

Има няколко форми на припадъци, свързани със съня:

 1. Фронталните, които се характеризират с дистонични прояви на крайниците, могат да включват гласова проява, ротационни движения или сложна двигателна активност (хипермоторни атаки).
 2. Времевата често се среща в комплексна комбинация от сложни двигателни прояви - автоматични, автономни и психологически симптоми.
 3. Тилната се характеризира с визуални симптоми, движения на очите и понякога повръщане и главоболие.

Нощни прояви на епилепсия в съня доминират във връзка с фронталните атаки. Има и няколко епилептични синдрома и разстройства, които са тясно свързани със съня.

Автозомно-доминантна нощна предна епилепсия

Патофизиологичната основа на това заболяване е генна дефект за 4-та субединица на ацетилхолиновите рецептори на хромозома 20, която причинява повтарящи се нощни припадъци с хиперкинетични симптоми и дистония, чести възбуди и 2/3 от пациентите с тонично-клонични припадъци.

Атаките започват главно на възраст 7-12 години и се появяват няколко пъти през нощта (най-вече след заспиване или преди събуждане). Като правило представляват семейно явление.

Епилепсия с центротемпорални шипове

Най-често срещаната детска епилепсия, засягаща 10-20 / 100,000 деца, наричана още доброкачествена роландична епилепсия, се проявява при деца на възраст 5–12 години с хемифациални тонични конвулсии и парестезии, нарушено преглъщане, слюноотделяне и спиране на речта.

Обикновено е налице съзнание. Роланичните припадъци могат да прогресират до тонично-клонични припадъци.

Доброкачествената епилепсия с центротемпорални сраствания е типичен синдром, свързан с възрастта. Атаките се проявяват в не-REM фаза на сън, обикновено след заспиване или преди събуждане, и спонтанно изчезват с настъпването на пубертета.

Електрически епилептичен сън

Това определение е друго заболяване, свързано с детството, енцефалопатия, която се характеризира с продължителна епилептична активност в делта съня, гърчове и забавено психомоторно развитие.

Заболяването започва на възраст от 2 месеца до 12 години. Компонентите на заболяването са полиморфни припадъци, включително хемифациални гърчове, хемиконулсии, миоклонични и атонични пристъпи, които се срещат главно през нощта.

В хода на заболяването се проявява прогресивно увреждане на невропсихологичните функции (хиперкинетични симптоми, възбуда, агресия, дефицит на внимание, повишена умствена изостаналост с нарушения на речта).

Придобита афазия на синдрома на Landau-Kleffner

В основата на това заболяване е слуховата вербална агнозия, причинена от епилептична активност, засягаща сензорния речев център на доминиращото темпорално поле на Вернике в чувствителен период на онтогенетично развитие от 2 до 8 години.

Заболяването активира фокалната епилептична активност на задната темпорална област, която отново се проявява в не-REM съня фаза.

Общи идиопатични синдроми

Епилепсия с ГМ пристъпи на събуждане и юношеска миоклонична епилепсия, два синдрома, частично припокриващи се, принадлежат към идиопатична генерализирана епилепсия (генетично определена, с нормални резултати за ЯМР на мозъка).

Епилепсията при събуждане се проявява клинично предимно във втората десета годишнина от живота. Генерализираните тонично-клонични припадъци се активират изключително или предимно веднага след събуждане (в рамките на 1 час, независимо от времето на деня).

Паралелно с това могат да се появят и други видове припадъци (миоклонус). Провокиращ фактор често е лишаване от сън.

Основните симптоми на UME са миоклонични гърчове (рамене, горни крайници), генерализирани тонично-клонични припадъци (> 90% от пациентите), а в някои случаи и безсъзнание (около 30%).

Клиничните прояви започват предимно на възраст 12-18 години. UME най-често се проявява в първата половина на деня, в рамките на 1 час след събуждането.

Най-важният фактор, който предизвиква припадъци, е лишаване от сън (особено когато е свързано с принудително ранно вдигане на леглото) и консумация на алкохол.

Ефект на гърчове върху съня

Нощните атаки нарушават цикъла на сън и будност, което води до сънливост. Фрагментацията на съня е по-тежка при фокална епилепсия.

Ефектът на антиепилептичните лекарства върху съня е противоречив. При генерирането на PEP I (барбитурати) преобладава неспецифичен инхибиращ ефект. Карбамазепин и други сонди, действащи като блокер на натриевите канали, подобряват фрагментацията на съня.

Валпроатът подобрява фазата на дълбоко сън N3 и намалява REM фазата. Ламотрижин може да предизвика субективни чувства на безсъние, но в хода на полисомнографските проучвания обективното влошаване на съня не е потвърдено.

По отношение на Топирамат се наблюдава субективна умора. Прегабалин променя структурата на съня - увеличава дела на REM, дължащ се на N2 (не-REM2).

Сънят и епилепсията имат много сложна връзка. Сънят е жизненоважна човешка нужда, като въздух, вода и храна.

Повечето пациенти с епилепсия имат комбинация от дневни и нощни пристъпи, а случаи с преобладаване на нощни спазми са редки. По този начин, въпросът за нощното спокойствие при пациенти с епилепсия и тяхното наблюдение вкъщи е много важно.

Епилепсия в сън. Причини и симптоми на нощна епилепсия

Епилепсията е хронично заболяване, проявяващо се с конвулсивни припадъци, повръщане, загуба на съзнание и други не по-малко опасни симптоми. Счита се за неврологично заболяване, което се лекува от невролози. Атаките се случват и през деня, и през нощта. Но когато те безпокоят човек само по време на сън, тогава болестта се нарича "нощна епилепсия".

Епилептичният синдром се среща най-често при деца на възраст 6–7 години, както и при млади хора на възраст под 35 години. Характерна особеност на заболяването - може самостоятелно да преминава без специално лечение. Това се дължи на свързани с възрастта промени в нервната система.

Съдържание на статията:

Причините за нощна епилепсия

Генетичната предразположеност е една от основните причини за заболяване. Има голяма вероятност гърчовете да се появят и при деца, чиито родители имат епилепсия.

Развитието на болестта допринася за: t

 • наранявания на главата;
 • свръхстимулация на нервната система;
 • приемане на алкохолни напитки;
 • нарушение на съня.

Сънят е неразделна част от човешкия живот, благодарение на който нервната система и тялото се отпускат напълно. Когато страдате от епилепсия, спите по-малко от очакваното, това ще доведе до по-чести атаки. Провокативни фактори: нощни задължения, разходки, нощно пробуждане, късно лягане. Нервната система е изтощена и мозъчните клетки стават уязвими.

Причината за по-честите атаки може да са внезапни промени в часовите зони. Пациентите с епилепсия трябва да внимават за пътуване. Острият алармен призив е привидно незначителен фактор в живота на всеки човек, но може да бъде опасен за епилептици (внезапно пробуждане предизвиква атака).

Симптоми на нощна епилепсия

Атака, която се проявява само по време на сън, е симптом на нощна епилепсия. Понякога това нарушава пациента и през деня почива.

Епилепсията в съня се характеризира с:

 • остри неразумни пробуждания;
 • конвулсивни състояния;
 • гадене и повръщане;
 • dezartriey;
 • тежко главоболие;
 • човек създава необичайни звуци, които приличат на шумове;
 • тремор;
 • изкривени очи, понякога лица.

Пациентката в съня може да се качи на четири крака, правейки ритащи движения, които приличат на каране на велосипед.

Атаките за нощна епилепсия продължават от няколко секунди до 2-5 минути. Децата, като правило, не помнят онези събития, които се случиха през нощта по време на сън. Но някои хора имат памет, могат да опишат чувствата си.

Непреки симптоми, които са важни, за да се обърне внимание на:

 • на възглавницата се появиха следи от кръв;
 • на тялото има ожулвания и натъртвания с неизвестен произход;
 • език за ухапване;
 • мускулни болки;
 • легло мокро (неволно уриниране);
 • човек се събужда на пода.

Класификация на пристъпите на нощна епилепсия в медицината

 1. Парасомнии. симптоми:
 • неволно стреса на долните крайници в момента, в който човек заспива;
 • краткотрайна неподвижност в момента на пробуждането.
 1. Сомнобулно. симптоми:
 • ходене в сън;
 • кошмари;
 • уринарна инконтиненция по време на сън.

Децата са по-податливи на сън. С възрастта тя обикновено си отива сама, но понякога не спира и продължава при възрастни. Когато човек ходи в сън, има шанс за нараняване, защото в този момент той не контролира движенията си. Друг симптом на лунатизъм е агресията по време на събуждането. Нито децата, нито възрастните помнят нещо, което им се случва през нощта по време на сън.

 1. Bedwetting. В медицината този симптом се изолира в отделна форма (ако не се наблюдават други признаци). Мозъкът не може да контролира състоянието на пикочния мехур в момента на пълненето му, така че е случайно изпразнен, така че пациентът дори няма време да се събуди в този момент. Нощна инконтиненция е характерна за деца под 14-годишна възраст (предимно момчета). Принудително уриниране настъпва около 4 часа след заспиването.

Да не се бърка с епилепсия!

Има някои симптоми, които не засягат това заболяване. Деца, понякога възрастни, се събуждат през нощта заради страхове, кошмари. Те са объркани с епилепсия. Някои деца седят и плачат в съня си, докато не отговарят на удоволствията на родителите си, но няма конвулсии. След няколко минути детето се успокоява, заспива.

Някои хора имат мускулни трепвания, когато заспиват. Тялото, готово за сън, се отпуска и това провокира "доброкачествен миоклонус на съня". Тя не носи никаква опасност и не изисква лечение.

Първа помощ

Целта е да се предпази пациента от евентуално нараняване. Необходимо е да се осигури мека повърхност на лицето по време на атаката, която трябва да бъде плоска. За това можете да използвате одеяло, дрехи. Ако пациентът е облечен в пижама, тогава, ако е възможно, трябва да се отстрани, така че тялото да не е оковано. Главата се обръща настрани, така че повръщането да е свободно да излезе и да не попадне в дихателните пътища.

Докато атаката не е приключила, човек трябва да държи крайниците, но не може да се противопостави на припадъците. За да се предотврати ухапване на езика и да се предпазят зъбите от възможни фрактури, трябва, ако е възможно, да поставите мека тъкан в устата си (например кърпичка).

По време на атака роднини, които се опитват да помогнат, трябва да знаят, че е строго забранено да отварят затворените си зъби! Принудително отваряне на челюстта може да увреди зъбите, а също така има и възможност за нараняване на някой, който помага.

Диагностика на епилепсия

Ако човек има симптоми, които са тревожни, трябва незабавно да се свържете с лекар. Промените, които се случват по време на сън, родителите забелязват незабавно при децата си, но при възрастните не е толкова лесно (особено ако няма вечер през нощта).

Преди да предпише лечението, лекарят трябва да постави диагноза. За да направите това, трябва да похарчите:

 • тест за лишаване от сън;
 • нощно наблюдение на ЕЕГ.

Лечение на епилепсия

Нощна епилепсия се счита за най-лесната форма на заболяването, нейното лечение не предизвиква големи затруднения. Но ако пациентът не приема антиепилептични лекарства, тогава съществува риск от развитие на атаки през деня. Дозата на лекарството се предписва в зависимост от интензивността на гърчовете.

Лечението включва и спазването на редица правила:

 1. Ако лекарствата, които се отнасят до лекаря, предизвикват сънливост през деня, безсъние през нощта, тогава в такива случаи трябва да уведомите лекаря. Той ще предпише друго лекарство.
 2. Развивайте редовен навик: лягайте по едно и също време. Ако човек не получава достатъчно сън през нощта, т.е. рискът от нападение през деня.
 3. Като успокоителни, кофеинът влошава ситуацията.
 4. Дете с нощна епилепсия трябва да има легло със страни. Можете също така да легнете в близост до леглото нещо меко.
 5. За деца с това заболяване е невъзможно да спят в двуетажно легло.
 6. Не използвайте високи възглавници, които увеличават риска от задушаване.

Правилно избраното лечение подобрява качеството на човешкия живот. Ако заболяването засяга дете, родителите му ще могат да си починат спокойно, без да се притесняват за бебето си през нощта.

Епилепсия в съня: причини и симптоми на заболяването

Епилепсията е хронично заболяване, чиито припадъци се характеризират с загуба на съзнание, гърчове, повръщане и други симптоми. Нощна епилепсия е вид неврологично заболяване, което се случва през нощта, когато пациентът заспива или се събужда.

Лекарите-невролози от болницата Юсупов основават на симптомите определят естеството на заболяването и предписват цялостна диагноза. Лечението на епилептични припадъци в болницата Юсупов се извършва в условия, удобни за пациента.

Нощна епилепсия: симптоми на заболяването

Нощни атаки се появяват при деца на възраст 6-10 години, а при възрастни под 35 години. Епилепсията в сън може да има последствия, следователно при първите признаци на патология е важно да се консултирате с невролог за лечение на болестта. Опитните специалисти лекуват нощна епилепсия, включително комплекс от ефективни методи, насочени към намаляване интензивността на атаките, тяхната превенция и рехабилитация на пациента.

Епилепсията по време на сън се характеризира с най-ниска интензивност в сравнение с дневните атаки. Епилептичните припадъци по време на сън са разделени от невролози на няколко вида, в зависимост от интервалите от време:

 • епилептични припадъци, настъпващи в рамките на един или два часа след заспиване;
 • прости сутрешни припадъци се появяват след събуждане на пациента за два или три часа;
 • ранните сутрешни припадъци, настъпващи след събуждане;
 • гърчове, възникващи след дневния сън.

Епилептичният припадък в съня в повечето случаи продължава до 5 секунди, при което пациентът изпитва чувство на дискомфорт, което причинява събуждането му. Епилепсията по време на сън се характеризира с някои симптоми:

 • тежко главоболие;
 • появата на припадъци;
 • дизартрия;
 • повръщане и гадене;
 • треперене в тялото;
 • нарастващо безпокойство;
 • увреждане на речта, разширени зеници и замъглени очи;
 • приемане на необичайна поза;
 • неволно уриниране.

Нощна епилепсия може да се случи без припадъци, в допълнение, по време на атаките може да се наблюдава лунатизъм.

Причини за епилептични припадъци по време на сън

Една от честите причини за развитието на епилепсия е генетична предразположеност, така че поради нарушения епилепсията може да се появи по време на сън при деца. Сънят е необходим процес за нормалното функциониране на тялото. Намаляването на продължителността на съня при пациенти с епилепсия води до чести пристъпи през нощта. Пациентите с тази диагноза са противопоказани при дейности, които предполагат нарушение на съня, реактивно забавяне.

В допълнение, нощна епилепсия при възрастни може да възникне в резултат на рязко пробуждане, така че силен алармен звънец е нежелан за дадено нарушение. Когато пациентите идват в клиниката по неврология на болницата Юсупов, специалистите идентифицират факторите, които провокират нощни атаки.

Епилептични припадъци при деца в сън

Епилепсия в съня при деца често се случва без конвулсии, родителите погрешно го приемат за кошмари и не търсят помощ от специалисти. В съня, някои деца започват да плачат рязко, не реагират на действията на родителите, а след това се успокояват и заспиват.

Епилепсията на съня е доброкачествена форма, така че може да се лекува успешно. Нарушаването на съня на детето трябва да бъде сериозна причина за посещение на специалист, тъй като той може да бъде причинен от епилептични припадъци.

Първа помощ при епилептични припадъци през нощта.

Опасността от нощна епилепсия се крие в внезапни атаки, при които пациентът се нуждае от спешна помощ. Атаките на епилепсия в сън могат да имат сериозни последствия, които се състоят в появата на тежки наранявания, влошаване на когнитивните функции, развитието на други заболявания.

По време на пристъп на епилепсия през нощта е необходимо да се предпази пациента от нараняване, затова се препоръчва лицето да се постави на равна, мека повърхност. Следващото събитие в нощната атака е премахването на дрехите, охлаждащо движение. Важно е главата на пациента да е обърната на една страна за свободно освобождаване на повръщане и да предотврати навлизането им в дихателните пътища. По време на атаката пациентът може да ухапе език или да си счупи зъбите, затова експертите препоръчват поставянето на мека тъкан в устата му. До прекратяването на атаката е необходимо да се задържат крайниците, без да се пречи на крампите.

Нощните пристъпи на епилепсия са сериозен тест за близките хора, така че невролозите от болницата Юсупов ги научават на принципите за оказване на първа помощ при развитие на атака. В допълнение, специалистите извършват сериозна работа с пациента, която започва с назначаването на електроенцефалограма за идентифициране на източника на заболяването.

Нощна епилепсия при деца и възрастни изисква своевременно лечение. За да спрат атаките, специалистите на Неврологичната клиника на болницата Юсупов предписват на пациентите антиепилептични лекарства и успокоителни. В допълнение, лечението на нощна епилепсия включва промяна на режима на хранене, отхвърляне на лошите навици и пиене на кафе.

Опитните специалисти помагат на пациенти с различни форми на нощна епилепсия. Когато се появят първите признаци на заболяването, трябва да потърсите помощ от медицинския персонал на клиниката. Пациентите се записват по телефона в болницата Юсупов.

Симптоми и опасност от епилепсия в съня

Епилепсията е хронично заболяване, характеризиращо се с поява на гърчове, придружено от загуба на съзнание, повръщане и други опасни симптоми.

Атаките могат да се появят по всяко време, но ако те безпокоят пациента само през нощта, когато спи, той ще бъде диагностициран с нощна епилепсия.

Епилепсията в съня си има свои характеристики. Това заболяване трябва да се лекува.

Характеристики на нощния тип заболяване

За такава епилепсия се характеризира с появата на пристъпи по време на нощен сън. В някои случаи по време на дневната почивка се появяват припадъци.

Това заболяване се характеризира с:

 • повръщане и гадене;
 • рязко събуждане без видима причина;
 • тремор;
 • конвулсии;
 • дизартрия;
 • тежко главоболие;
 • изкривени очи, в някои случаи на лицето;
 • Епилептик в съня може да се изправи на четири крака, да прави движения с краката си, които приличат на колоездене.

  В кое време настъпват епилептични припадъци?

  Нападения на нощна епилепсия могат да се появят в различни моменти:

  1. Нощ рано - за 2 часа след заспиване.
  2. Рано - 1 час преди събуждане. След това пациентът не може да спи.
  3. Сутрин - след 1 час след събуждане.
  4. Смесен - в различни моменти във времето.
  По време на нощни пристъпи тоничните конвулсии се заменят с тонично-клонични, след което пациентът потъва в дълбок сън.

  Гърдите му стават неподвижни поради най-силния спазъм, дишането му спира. По време на тоничната фаза той може неволно да извършва нестабилни движения на тялото.

  Причини за възникване на болестта и рискови фактори

  В момента характерът на появата на нощни пароксизми не е напълно изяснен.

  Основната причина се счита за дефектен сън, когато пациентът се събужда от силен шум.

  При честа липса на сън, промяна на часовите зони, повтарящи се конвулсивни припадъци стават все по-чести и интензивни.

  Експертите са убедени, че пристрастяването към наркотици и алкохол, значителните умствени и физически натоварвания могат да бъдат причините за заболяването.

  Рисковите фактори включват:

  • възпаление и мозъчно увреждане;
  • инфекциозни заболявания;
  • патологии на пренаталното развитие;
  • родова травма;
  • хипоксия.

  При деца епилептичните припадъци най-често се появяват поради:

  • инфекциозни патологии;
  • родова травма;
  • травматична мозъчна травма.

  Болест, която има структурна основна причина, се нарича симптоматична.

  Понякога това се случва поради натоварената наследственост. В този случай това е идиопатичен тип епилепсия. Припадъците при дете възникват поради липса на сън, скука и тежък стрес.

  Симптоми през нощта

  В допълнение към нарушенията на съня нощните припадъци не се различават от обичайната клинична картина на заболяването.

  Тоничният компонент се изразява чрез спонтанна хипертоничност на мускулите, влошаване на дишането.

  Горните крайници са в редуцирано състояние, долните са в разширено състояние.

  По време на спазъм настъпва принудителна дефекация и уриниране. Силно стискащи челюстта, пациентът може да ухапе върха на езика, което води до кървене. Тоничните гърчове продължават една минута, след което възниква клонизация.

  Епилептикът започва да движи произволно крайниците, цялото тяло, шията. След това дишането се възстановява. В близост до устата се появява пяна, която може да има червен оттенък при ухапване на езика.

  След 3 минути мускулите се отпускат, пациентът потъва в състояние на дълбока кататония. Това може да доведе до колапс на езика и запушване на дихателните пътища.

  След една нощ на гърчове пациентите могат да запазят спомени за случилото се. Фактът, че по време на сън е бил атака, показва:

  • смачкани листове;
  • петна от слюнка, пяна;
  • следи от урина и фекалии.

  Класификация на конфискацията

  Нощните атаки са от различен тип:

 • Фронтални - те се характеризират с дистонични прояви на крайниците, хипермоторни припадъци, вокални прояви.
 • Временни - преминават със сложна комбинация от автономни, автоматични и психологически симптоми.
 • Потиска с визуални признаци - те се характеризират с движения на очите, главоболие и повръщане.
 • Най-често пациентите имат фронтални атаки. Други видове са по-рядко срещани. Видът на припадъците се определя от лекарите по време на задълбочена диагноза.

  диагностика

  Ако пациентът има нощни епилептични припадъци, той трябва бързо да се обърне към лекар.

  Тъй като това заболяване се счита за неврологично, е необходимо да се назначи среща с невролог.

  Лекарят ще прегледа пациента, ще чуе оплакванията му. За да постави правилна диагноза, той ще зададе няколко въпроса:

  1. Кога е първата атака?
  2. Има ли подобни проблеми в миналото?
  3. Колко често се появяват гърчове?
  4. Какво може да ги провокира?
  5. Има ли други оплаквания?
  6. Пациентът има ли травма на главата?

  След получаване на отговорите, специалистът ще може бързо да разбере диагнозата. За да се изясни, е необходимо да се премине:

  • ЯМР на мозъка;
  • нощно наблюдение на ЕЕГ;
  • тест за лишаване от сън;
  • електроенцефалография.

  След преглед на резултатите от изследването, лекарят ще предпише лечение. Обикновено за контрол на припадъци с помощта на специални лекарства.

  Припадъците при децата, като правило, незабавно забелязват родителите, а възрастните може да не са наясно с проблема за дълго време, особено ако живеят сами.

  Те трябва да бъдат внимателни към здравето си, когато на леглото се появят петна и урина, посетете невролог.

  Лечение при възрастни и първа помощ

  Нощни епилептични припадъци се коригират чрез използване на антиконвулсивни лекарства. Първоначално те ви позволяват да държите припадъците под контрол и с времето те напълно се отърват от тях.

  Най-често използвани:

  • клоназепам;
  • карбамазепин;
  • топирамат;
  • Levetiracetam.

  Първо, пациентът получава лекарството в минималната доза. По време на лечението може да се почувства сънливо през деня.

  След завършване на курса лекарят разглежда пациента. Ако честотата на гърчовете остане непроменена, дозата се увеличава.

  Първата помощ за пациента е предназначена да го предпази от евентуално нараняване. Трябва да поставите епилептик на плоска мека повърхност. Можете да поставите одеяло на пода.

  По-добре е да сваляте пижамата и бельото си, така че дрехите да не пречат на движението.

  Главата на пациента трябва да бъде обърната настрани, така че да повърне и да излезе в дихателните пътища.

  Докато атаката продължава, крайниците на епилепсията трябва да се държат за ръцете, но е невъзможно да се противодейства на гърчовете.

  За да предотвратите хапене на езика в устата на пациента, трябва да поставите носна кърпа или навита кърпа.

  Терапия в детска възраст

  Невролозите предписват следните лекарства за деца:

  1. Антиконвулсанти - спират появата на гърчове директно във фокуса на мозъчната електроактивност. Те могат да бъдат етосуксимид, леветирацетам, фенитоин.
  2. Neurotropic - инхибира предаването на нервната възбуда.
  3. Психотропни - способни да променят психологическия статус на пациента, да направят неговата нервна система различна.
  4. Ноотропи - подобряване на потока на процесите в мозъка.

  При провеждане на амбулаторно лечение пациентите трябва да спазват следните правила:

  1. Спазвайте интервала от време между приема на лекарствата, не променяйте дозата си, не се опитвайте да ги замените с техните колеги.
  2. Не свързвайте други лекарства без лекарско предписание, тъй като това може да намали или напълно да компенсира ефекта от предписаните невротропни лекарства.
  3. Информирайте лекаря за възникналите странични ефекти, за всякакви прояви на загриженост. В този случай може да се наложи да замените основното лекарство.

  Прогноза и превантивни мерки

  Ако пациентът стриктно спазва предписанията на лекаря и е напълно лекуван, то е напълно възможно той да може да се отърве от атаките.

  По правило до 80% от пациентите се възстановяват.

  Прогнозата е най-благоприятна, когато в мозъка липсват органични патологични лезии. Децата след рационално лечение се развиват нормално.

  Мерките за предотвратяване на атаките включват стриктно спазване на дневния режим. Пациентът трябва да се събуди по едно и също време, да си легне в спокойно и спокойно състояние, така че трябва да изключвате гледането на телевизия, разговорите по телефона и т.н.

  Завесите в спалнята трябва да се изтеглят назад, така че слънчевите лъчи да не нарушават съня на епилептиката.

  Пациентите трябва напълно да се откажат от алкохола, препоръчително е да се откажат от пушенето, защото токсините, съдържащи се в тютюна и алкохола, могат да причинят сериозни странични ефекти.

  Ако епилептикът е внимателен към здравето си и изпълнява всички предписания на лекуващия лекар, той успява да намали вероятността от припадък до минимум или дори да се отърве от атаките.

  Важно е да се подложи на лечение под наблюдението на специалист и да не се предписват лекарства самостоятелно, за да не се влоши положението. Превантивните мерки ще избегнат провокиращи фактори, които причиняват епилептични припадъци.

  Характеристики на нощна епилепсия

  Нощна епилепсия не се счита за рядка и неизвестна болест за медицинските специалисти. Всеки тип епилептични състояния може да се прояви, когато човек спи, но други форми на патология са по-склонни да се появят само през нощта. Следователно тази патология се определя като нощна.

  При някои пациенти се появяват серии от гърчове, които се появяват в съня, докато при други пациенти се наблюдава епилептичен припадък както през деня, така и през нощта.

  Данните от проучванията сочат, че от 12% до 47% има само нощни пристъпи на епилепсия, които се появяват по време на период, когато човек спи или сънят му е нарушен.

  Какво време

  Състоянието на сън включва някои етапи. Повечето конвулсивни припадъци се случват по време на плитък сън, обикновено веднага щом човек заспи, тогава преди да се събуди, или когато се събуди през нощта. Това е характерно за локализацията на епилептогенни огнища в темпоралния лоб на мозъка.

  Нощната епилепсия все още не е напълно проучена, има доказателства, че нощната мозъчна активност, когато пациентът спи, може да повлияе на гърчовете и епилептичните състояния стават по-активни. Някои припадъци през нощта се случват в същия период на сън и енергично състояние.

  Когато човек е буден, вълновата активност на мозъка остава почти постоянна, но когато той спи в тялото, се случват променящи се процеси. Ако искате да заспите, активността на мозъчните вълни преминава от енергично състояние към сънливо, към плитък и дълбок сън в етапа, на който се наблюдава двигателната активност на очните ябълки по време на сънуване. Този цикъл през нощта се повтаря до 4 пъти.

  Конвулсивните припадъци могат да се появят във всеки период на събуждане и неактивност, но обикновено се появяват през първите два етапа на съня (плитка фаза). Това означава, че има период от време, когато пристъпните нощни условия се срещат по-често:

  • Нощни пароксизми, наблюдавани в течение на 1-2 часа, след като пациентът заспи.
  • В периода веднага след като се събудих 1-2 часа по-рано от обикновено.
  • След час, след събуждане.
  • Конвулсивни състояния, наблюдавани през цялата нощ и през деня, когато човекът обядва.

  За симптомите

  Припадъкът с епилепсия в сънливо състояние на човек се проявява най-напред с факта, че пациентът може бързо да се събуди, да се чувства неудобно. Пациентът ще трепери, главата му ще го боли, ще почувства гадене с тръпки. Понякога лицевите, ларингеалните мускули се спасяват, следователно речевата функция се нарушава, пациентът ще хрипне. При някои пациенти е възможна определена поза, например, те могат да станат в положение на коляното. Пароксизмът продължава от 10-15 секунди до 5-7 минути. Продължителните мускулни хипертонуси се променят накратко, интензивно се проявяват гърчове.

  След една нощ на пароксизъм, много пациенти имат спомени за случилото се. Възможно е да се определи нощната атака от останалите петна от сливане, пяна, листът ще бъде напълно набръчкан и следи от урина с характерен мирис също са възможни.

  Понякога има нощни пароксизмални състояния без конвулсивни прояви. Пациентът може внезапно да се събуди, той ще бъде много развълнуван, загрижен, ще бъде уплашен. Наблюдава се умножение на ученик, човек може да погледне в една точка, външният вид е сякаш стъклен, замъглено.

  Симптоматичната картина може да се прояви не само с неконтролируеми конвулсии. Състоянието на лунатизма се появява и по време на нощен епилептичен припадък, пациентът несъзнателно се движи, преминава през стаи, прави нещо. Но когато се събуди, не си спомня нищо, което се е случило. Случва се, че детето на сън е придружено от кошмари, неволно уриниране.

  Някои пациенти се страхуват, че нощните припадъци могат да бъдат нарушени в бъдеще през деня. Но статистическите данни показват, че това е малко вероятно.

  Коя е основната причина

  Естеството на новите епилептични нощни пароксизми все още не е напълно проучено. Една от причините се смята за неподходящ сън, когато човек се събужда внезапно от силни шумови ефекти. При честа липса на сън, промяна на часовите зони, множествено събуждане, конвулсивни пароксизми ще бъдат по-интензивни, честотата им ще се увеличи.

  Друга причина за заболяването е прекомерната употреба на алкохол, наркотици, физическо и психическо претоварване.

  Какво се случва при дете

  Повечето от епилептичните припадъци на децата възникват вследствие на мозъчни травми, ракови увреждания и инфекциозни заболявания. Това заболяване, което има структурна основна причина, се нарича симптоматично. Понякога епилептична болест се появява поради обременена наследственост. Това е идиопатичен тип епилепсия. Крампите на детето се дължат на стрес, скука и недостатъчен сън.

  Как да се лекува

  Терапевтичните мерки за нощна епилепсия трябва да бъдат назначени след диагностични процедури, включително електроенцефалографско изследване, нощно наблюдение. Това е единственият начин да се разкрие епилептогенният фокус, който е най-активен при пароксизми, както и вида на патологията.

  Навременната консултация с лекуващия невролог може да гарантира ефективността на терапевтичните мерки. Нощните припадъци на епилепсия са добре коригирани чрез терапия, включително антиконвулсивни лекарства, които контролират гърчовете и напълно ги освобождават с времето.

  Третирайте с минимални дози. Лекарят може да предпише лечение:

  • клоназепам;
  • карбамазепин;
  • топирамат;
  • Levetiracetam.

  Лекарствата могат да предизвикат сънливост през деня. След дълъг курс на медикаментозна терапия лекарят изследва пациента, изследва свързаните с него симптоми с честотата на пристъпите. При непроменена честота минималният резултат е, че дозата се повишава, докато конвулсиите изчезнат напълно.

  Понякога терапевтичните мерки допълват други лекарства, като антибиотици, ако се присъедини бактериалната патология.

  За превенцията

  За да се отървете от нощните атаки, трябва да спазвате дневния режим на дейност. Препоръчително е да се събудите в същия период от време, преди да заспите, трябва да бъдете спокойни, спокойни, да елиминирате всичко, което може да наруши, включително мобилните телефони. Също така завесите трябва да бъдат изтеглени назад, така че сутрешната светлина да не нарушава съня.

  Пациентите са длъжни да изключват употребата на алкохолни напитки, желателно е да не се пуши, тъй като алкохолните и никотиновите токсични вещества могат да причинят сериозни странични ефекти.

  За да се предотвратят усложнения от нощни атаки, роднините са длъжни да знаят как да осигурят първа помощ по време на атака.

  Някои пациенти използват народни средства, терапевтичните резултати от които са под съмнение, но те няма да бъдат излишни за успокояване. Можете да пиете чаена напитка от мащерка или мента, за да се отпуснете и облекчите стреса след работа.

  Епилепсия в сън: причини и прояви

  Епилепсия в сън - заболяване, когато гърчовете се появяват само през нощта. Най-често се среща при деца под 7-годишна възраст и младежи под 35-годишна възраст. Характерна особеност на заболяването е, че може да премине самостоятелно, без лечение, поради свързани с възрастта промени в нервната система.

  Причини за възникване на

  Причините за тази патология са няколко.

  • генетична предразположеност, т.е. при наличието на такова заболяване, родителите са по-склонни да го имат при деца;
  • наранявания на главата;
  • нарушение на съня, хронично лишаване от сън;
  • нарушения на нервната система;
  • злоупотреба с алкохол.

  Сънят е почивка за целия организъм и е неразделна част от човешкия живот. При хронично лишаване от сън, появата на припадъци ще се увеличи. Провокативни фактори са: дълг, празненства, събуждане през нощта, късно лягане. Настъпва нервно изтощение, поради което мозъчните клетки стават уязвими.

  Един остър, силен звук може да предизвика пристъп. Ето защо, будилникът е по-добре да изберете с по-мека, но звукова мелодия.

  При децата основните фактори, провокиращи развитието на заболяването, включват:

  • родова травма;
  • инфекциозни заболявания;
  • травма на главата.

  Често бебето страда от спазми в сън поради липса на сън, тежък стрес, скука.

  Симптоми на заболяването

  Най-важният симптом на епилепсия в съня е конвулсивни припадъци. В някои случаи те разстройват пациента не само по време на нощния сън, но и по време на почивката на деня.

  Патологията се характеризира със следните характеристики:

  • конвулсивно състояние;
  • насилствени неразумни пробуждания;
  • гадене, повръщане;
  • стомашно разстройство;
  • главоболие;
  • необичайни звуци в съня, напомнящи за шумоподтискане;
  • треперене в крайниците, тялото;
  • изкривени очи, лица.
  Епилепсията в съня е придружена от главоболие.

  В този случай пациентът може да се изправи на четири крака в съня си и да направи движения с краката си, които приличат на колоездене.

  Продължителността на атаките е различна и може да варира от няколко секунди до 2-5 минути. Децата почти не са разбрали за събитията от нощни инциденти. Но някои възрастни ги запазват в паметта и могат да опишат чувствата си.

  Също така симптомите, които индиректно показват патологично състояние, включват:

  • следи от кръв по възглавницата;
  • ухапан език;
  • се наблюдават натъртвания и ожулвания с неизвестен произход по тялото и крайниците;
  • мускулни болки;
  • мокро легло поради неволно уриниране;
  • събуждане на пода, а не в леглото.

  При деца

  При деца най-често това патологично състояние се проявява под формата на зрителни увреждания, главоболие и прояви на мозъчни нарушения на електроенцефалограмата. Най-големият пик е между 3 и 7 години.

  Гърчовете при деца най-често се появяват веднага след заспиването или сутринта, по-близо до събуждане. Основните симптоми са: гадене, повръщане, тежка мускулна болка, бледност на кожата, завъртане на главата в една посока.

  При възрастни

  Признаци на нощна епилепсия при възрастни не се различават от проявите в детството. Интензивността и интензивността им са непроменени.

  класификация

  Има няколко форми на припадъци, които са свързани със съня.

  1. Front. Те се характеризират с дистония в крайниците, в някои случаи с вокални прояви, сложна двигателна активност, ротационни движения, които обикновено предполагат хипермоторни припадъци.
  2. Времеви. Тази форма се характеризира със сложна комбинация от сложни двигателни прояви, които включват психологични, автономни и автоматични симптоми.
  3. Тилна. Те се характеризират със симптоми: дисфункция на очите, повръщане, главоболие.

  Също така се нарича нощна епилепсия:

  1. Парасомнии - силно потрепване на долните крайници по време на сън и временна имобилизация по време на събуждане.
  2. Сомнобулно. Характеризира се с: ходене в сън и друга физическа активност, кошмари, енуреза през нощта. Сонаризмът засяга най-вече децата. Най-често тя изчезва с възрастта, но в някои случаи болестта остава за цял живот. По време на somnambulism, човек може да се движи, така че има възможност за нараняване, тъй като няма контрол върху себе си. Един от отличителните белези на лунатизма е агресивното поведение по време на събуждането. Но в същото време нито възрастни, нито деца помнят събитията от предишната нощ.
  3. Инконтиненция по време на сън. Експертите разграничават това отклонение в отделна форма, ако няма други симптоми. Болести, податливи на деца под 14 години, предимно момчета. Приблизително неволно уриниране настъпва 4 часа след лягане.
  През нощта епилепсията може да се дължи на сън.

  диагностика

  Ако по време на сън има симптоматични признаци на епилепсия, трябва незабавно да се консултирате с лекар. Преди всичко посещават терапевта, а след това и невролога, епилептолога.

  За да се определи естеството на заболяването, лекарят ще събере анамнеза, въз основа на оплакванията на пациента, и ще зададе няколко въпроса:

  1. Дата на първата атака.
  2. За съществуването на подобни проблеми по-рано.
  3. Първичен или повтаря дали този случай.
  4. Възможни фактори провокиращи атаки.
  5. Наличието на други оплаквания.
  6. Имали ли сте някога нараняване на главата?

  Това ще помогне да се диференцира епилепсията от други подобни заболявания.

  След това, за да се изясни диагнозата, се провеждат редица изследвания:

  • ЯМР на мозъка;
  • Мониторинг на ЯЙЦЕ през нощта;
  • дневен и нощен сън;
  • електроенцефалография.
  MRI е един от начините за диагностициране на епилепсия

  Гърчовете при децата почти веднага се забелязват от родителите им. При възрастните това се случва по-трудно и по-дълго, особено ако живеят сами.

  лечение

  Лечението при възрастни и деца е насочено към облекчаване на конвулсивните симптоми през нощта. Въпреки това, самият фокус на терапията варира в зависимост от възрастовата категория.

  Лечение при възрастни

  Антиконвулсантите се използват за премахване на нощната патология, която първоначално намалява честотата на гърчовете и впоследствие - напълно елиминира признаците на заболяването.

  Най-често използваните лекарства са:

  1. Клоназепам се използва за епилепсия на миоклонични, акинетични, фокални, субмаксимални, темпорални типове, както и други неврологични проблеми.
  2. Карбамазепин. Използва се за различни видове епилепсия, в допълнение към отсъствията, миоклоничните и отпуснати гърчове.
  3. Топирамат. Има антиепилептични свойства. Използва се като монотерапия и в комбинация с други лекарства.
  4. Levetiracetam. Използва се за лечение на припадъци с вторична генерализация.

  Първоначално се изчислява минималната доза. По време на терапията пациентът може да изпита сънливост и летаргия.

  След това направете преразглеждане, за да проследите състоянието на пациента. Ако честотата на гърчовете не се намали, тогава дозата се увеличава.

  Терапия при деца

  Лечението при деца е малко по-различно от това при възрастните. Епилептолозите предписват комплексна терапия, която включва:

  1. Антиконвулсивни лекарства. Те спират появата на конвулсии в центъра на електроактивността на мозъка. Те включват: - Леветирацетам, етосуксимид, фенитоин.
  2. Невротропни лекарства. Елиминирайте предаването на нервни възбудителни импулси в мозъка.
  3. Психотропни лекарства. Промяна на психологическия статус на пациента, принуждавайки нервната система да функционира по различен начин.
  4. Ноотропите - допринасят за подобряване на мозъчната активност.
  Леветирацетам - едно от лекарствата за лечение на епилепсия в детския сън

  Лечението на това заболяване често се извършва амбулаторно. Следва да се спазват някои правила:

  1. Точно издържайте на интервалите между приема на лекарства. В същото време не трябва да се променя самостоятелно дозата на лекарството, да се замени с аналози.
  2. Не използвайте други лекарства, без първо да се консултирате със специалист. Това може да намали ефективността на използваните невротропни лекарства.
  3. Когато проявите на странични ефекти, необичайни реакции трябва да се каже за това на Вашия лекар, тъй като това ще изисква подмяна на лекарството на друг.

  перспектива

  При спазване на дневния режим, препоръките на лекаря и предписания режим на лечение е възможно пълно елиминиране на тази патология. 80% от пациентите, страдащи от епилепсия по време на сън, могат да се възстановят.

  Най-положителните резултати могат да бъдат постигнати в случаите, когато няма органично увреждане на мозъка.

  Развитието на децата, както физически, така и психологически, протича нормално, в съответствие с нормите и на равна нога с връстниците.

  предотвратяване

  За да се постигне пълно възстановяване, е необходимо да се спазват превантивни мерки, които не само ще улеснят възстановяването, но и ще помогнат да не се провокира връщането на болестта.

  1. Стриктно спазване на дневния режим. Отглеждането и лягането трябва да се случват по едно и също време. Също така, не трябва да има досадни или разсейващи фактори. Следователно телевизорите, телефоните и т.н. трябва да бъдат изключени.
  2. При ранно изгрев слънце завесите трябва да са дебели и да затварят добре прозореца, за да не се наруши съня на епилептиката.
  3. Отказ от лоши навици, както и злоупотреба с алкохол, токсични или наркотични вещества, тютюнопушене, тъй като те могат да причинят сериозни последствия.
  4. Трябва също така да прегледате диетата, да ограничите месните ястия, да ги сведете до минимум и да добавите колкото се може повече плодове, зеленчуци и зеленчуци. За попълване на липсващите елементи се препоръчва да се вземат различни витаминно-минерални комплекси, но само след консултация с лекар.
  5. Ясно се придържат към всички предписания на лекуващия лекар, своевременно и според предписаната доза лекарства. В никакъв случай не прибягвайте до самолечение, тъй като това може да доведе до различни усложнения.

  Епилептичните припадъци по време на сън могат да бъдат от различно естество и не винаги да са ясна проява. Затова си струва да се отбележат индиректните симптоми, за своевременно насочване към специалист, диагностициране на заболяването и предписване на правилното лечение. Така ще бъде възможно да се прекратят атаките по-скоро и да се подобрят здравните условия. Това е особено вярно за децата, тъй като това заболяване може да възпрепятства тяхното развитие в сравнение с техните връстници.

  Вие Харесвате Епилепсия