енцефалопатия

Енцефалопатията е обобщаващо наименование на патологични процеси от различен генезис, в основата на които е дегенерацията на мозъчните неврони поради нарушаване на техния метаболизъм. Енцефалопатията се проявява с полиморфни неврологични нарушения, нарушения в интелектуално-мнестичната и емоционално-волевата сфера. Диагностичното търсене се състои от цялостен неврологичен преглед и установяване на причинна патология. Лечението на енцефалопатията се свежда до елиминиране на патологичното състояние, което го причинява, лечението на причинителя и поддържането на оптимален метаболизъм на мозъчните неврони.

енцефалопатия

Енцефалопатията е комплексна концепция, която съчетава многобройни синдроми на дифузни мозъчни лезии, които се основават на дисметаболизма и смъртта на невроните. Идеята за комбиниране на полиетиологични мозъчни заболявания в една група се дължи на сходството на патогенезата и морфологичните промени. Терминът се формира от сливането на гръцките думи “енцефалон” - мозъка и “патос” - болест. Енцефалопатията включва 2 групи заболявания: перинатална и придобита енцефалопатия.

Концепцията за перинатална енцефалопатия е въведена през 1976 г. и предполага мозъчни лезии, които възникват от 28-та седмица на бременността до 7-ия ден от живота. Перинатална енцефалопатия се проявява при деца през първите месеци от живота. Придобитата енцефалопатия има вторичен характер и се забелязва главно при възрастни, по-често при хора на средна възраст и възрастни хора, при наличие на сериозни хронични заболявания, след травми, интоксикации и др. Енцефалопатията е интердисциплинарна патология, съобразена с етиологията, изискваща внимание от експерти в области на неврологията, педиатрията, травматологията, гастроентерологията, наркологията, кардиологията, ендокринологията, токсикологията, урологията.

Причини за възникване на енцефалопатия

Тригерните фактори, които могат да причинят перинатална енцефалопатия, могат да включват: фетална хипоксия, вътрематочни инфекции и интоксикации, резусен конфликт, неонатална асфиксия, раждане, генетично определени метаболитни нарушения и аномалии в развитието (например, вродени сърдечни дефекти). Рискът от перинатална патология се увеличава с аномалии на раждането, голям плод, преждевременно раждане и недоносеност на новороденото, тесен таз, преплитащ пъпната връв.

Придобитата енцефалопатия може да се развие в резултат на травматично увреждане на мозъка, излагане на йонизиращи лъчения, интоксикация с невротропни химикали (етилов алкохол, олово, хлороформ, лекарства, барбитурати) и бактериални (с дифтерия, тетанус, ботулизъм и др.) Токсини. Енцефалопатия, дължаща се на съдови нарушения, е широко разпространена: атеросклероза, артериална хипертония, венозна дисциркуляция, ангиопатия на мозъчни съдове при амиломидоза, водеща до хронична мозъчна исхемия. Голяма група се състои от енцефалопатия, свързана с ефектите на ендотоксини, които са усложнение на различни заболявания на соматичните органи: остър панкреатит, остра и хронична бъбречна недостатъчност, цироза на черния дроб и чернодробна недостатъчност.

Заболявания на белите дробове, водещи до нарушаване на белодробната вентилация (пневмония, белодробна туберкулоза, белодробен абсцес, ателектаза, бронхиектазия, белодробна емболия), предизвикват енцефалопатия на хипоксичния генезис. Енцефалопатията, която се наблюдава при редица пациенти след реанимация, има подобен генезис. Важен при церебралния метаболизъм е глюкозата. Енцефалопатията може да се развие както с понижаване на нивото (хипогликемия), така и с увеличаване (хипергликемия), което често се наблюдава при захарен диабет. Причината за метаболитни мозъчни нарушения е хиповитаминоза (предимно липсата на витамини гр. Б). В някои случаи, енцефалопатията е следствие от спада на осмотичното налягане и хипонатриемия, дължаща се на задържане на вода по време на хиперсекреция на антидиуретичен хормон (при хипотиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност, туморни процеси и др.). Левкоенцефалопатията, която има вирусна етиология и се появява при имунокомпрометирани пациенти, е рядкост.

Патогенеза и морфология на енцефалопатията

Енцефалопатията на всеки генезис е дифузна, т.е. засяга различни мозъчни структури, процес. Тя се основава на недостиг на кислород (хипоксия) и метаболитни нарушения на невроните. Последното може да се дължи на самата хипоксия (при дисциркулираща и хипоксична енцефалопатия), дефицит на определени метаболити и излагане на токсини (при метаболитна и токсична енцефалопатия). Тези нарушения водят до дегенерация и смърт на мозъчните неврони.

Морфологичните особености, които характеризират енцефалопатията, включват: дегенерация и намаляване на броя на невроните в мозъка, а оттам и дифузната му атрофия; огнища на демиелинизация и некроза, както и глиални израстъци, локализирани в бялото вещество; микрохеморагии и оток на мозъчни тъкани; множество мозъчни мембрани. Преференциалната локализация на тези промени и степента им на тежест могат да варират в зависимост от вида на енцефалопатията.

Класификация на енцефалопатията

В съответствие с етиологичния фактор, енцефалопатията се класифицира като посттравматична, токсична, метаболитна, съдова (дисциркуляторна), радиационна. Посттравматичната енцефалопатия се отнася до дългосрочните ефекти на TBI и може да се развие няколко години след него. Токсичните варианти включват алкохолна енцефалопатия, наблюдавана при хроничен алкохолизъм, както и мозъчни нарушения, възникващи при наркомани. Метаболитни варианти: чернодробна (портосистемна, билирубинова), уремична (азотемична), диабетична, панкреатична, хипогликемична, хипоксична, аноксична (пост-ресусцитативна) енцефалопатия и синдром на Гай-Вернике. Дисциркулаторната енцефалопатия се разделя на атеросклеротична, хипертонична, венозна. Отделна форма на хипертонична енцефалопатия е Binswanger болест.

В клиничната практика се използва степенуването на енцефалопатията по тежест, но това разграничение е много условно. I тежест предполага субклиничен курс, т.е. няма проявление в присъствието на мозъчни промени, фиксирани чрез инструментални диагностични методи. На този етап патологията може да бъде диагностицирана по време на последващо изследване на пациенти с хронични, предимно съдови заболявания. Наличието на леки или умерени неврологични симптоми, често с преходен характер, се характеризира с тежест II. При III степен се наблюдават тежки неврологични нарушения, които в повечето случаи причиняват увреждане на пациента.

Симптоми на енцефалопатия

По-честа е хроничната енцефалопатия, която се отличава със слабо начало на симптомите и постепенно развитие. Най-често тя има дисдикирулаторна и посттравматична природа. Острата енцефалопатия се характеризира с внезапен дебют и бързо влошаване на състоянието на пациента, наличие на нарушено съзнание. Той може да настъпи при интоксикация и дисметаболични нарушения. Примери за това са остър панкреатичен, уремичен, чернодробна енцефалопатия, синдром на Gaye-Wernicke, хипоксична енцефалопатия при белодробна емболия.

Хроничната енцефалопатия в ранните стадии се проявява с трудности при опитите да се припомнят скорошни събития или наскоро получена информация, намалена внимателност и умствена работа, умора, нарушения на съня, липса на гъвкавост при промяна на вида дейност и психо-емоционална лабилност. Пациентите могат да забележат повишена раздразнителност, сънливост през деня, шум в главата, главоболие, което няма специфично местоположение. Симптомите могат да варират при различните пациенти. В неврологичния статус е възможен нистагъм, умерена хиперрефлексия и мускулна хипертония, наличие на рефлекси на оралния автоматизъм и стъпални признаци, нестабилност в позицията на Ромберг, разстройство, недостатъчност на ФМН (намалено зрение, загуба на слуха, лека птоза, пареза на очите), признаци на автономна дисфункция. Прогресирането на енцефалопатията е придружено от обостряне на симптомите с образуването на един или друг явно доминиращ неврологичен синдром: вестибуло-атактичен, паркинсонов, хиперкинетичен, псевдобулбар. Увеличаването на нарушенията на интелектуалната и емоционално-волевата сфера води до образуването на деменция. Възможни са психични разстройства.

Остра енцефалопатия дебютира с внезапна психомоторна възбуда с интензивно главоболие, зрително увреждане, гадене и повръщане, несигурност, в някои случаи, изтръпване на езика, дистални части на ръцете и краката и психични разстройства. Доста бързо, възбудата отстъпва на апатията, често настъпва нарушение на съзнанието с различни дълбочини: ступор, дезориентация, ступор и кома. Могат да се наблюдават различни видове епифисрки. Острата енцефалопатия принадлежи към спешни състояния и без спешна медицинска помощ може да бъде фатална поради мозъчен оток, нарушена функция на жизнените мозъчни центрове.

Диагностика на енцефалопатия

Първичната диагноза на енцефалопатията се извършва от невролог според резултатите от изследването и неврологично изследване. Освен това се извършва цялостен инструментален неврологичен преглед: електроенцефалография, ехоенцефалография, реоенцефалография или USDG на съдовете на главата. По правило ЕЕГ разкрива дифузна дезорганизация на биоелектричната активност на мозъка с появата на бавни вълни. Откриването на епи-активност е възможно. Echo-EG ви позволява да оцените вътречерепното налягане. Съдовите изследвания дават информация за състоянието на мозъчното кръвообращение. Възможно е да се анализира степента на морфологичните промени, като се използва ЯМР на мозъка. Този метод също така позволява да се диференцира енцефалопатията от други мозъчни заболявания: болест на Алцхаймер, интрацеребрален тумор, енцефалит, дисеминиран енцефаломиелит, инсулт, кортикобазална дегенерация, болест на Кройцфелд-Якоб и др.

Най-важното при разбирането на етиологията на енцефалопатията е събирането на анамнеза, изследването на соматичните органи и консултацията със съюзническите специалисти: кардиолог, нефролог, гастроентеролог, ендокринолог, пулмолог, нарколог. Хормонални тестове, нива на холестерол и кръвна захар, анализ на урината, биохимия на кръвта и урината, ултразвук на черния дроб, ултразвук на панкреаса, екскреторна урография, ултразвук на бъбреците, рентгенови лъчи на гръдния кош, CT на белите дробове и др.

Лечение на енцефалопатия

Острата енцефалопатия е показание за спешна хоспитализация и спешна терапия. Може да са необходими мерки като механична вентилация, хемодиализа, парентерално хранене. При лечението на остра и хронична енцефалопатия, водещо място заема терапията на причинителя. Интоксикацията води до детоксикация, включително въвеждане на инфузионни разтвори; в случай на дисметаболични нарушения, метаболитна корекция (избор на доза от глюкозо-понижаващи лекарства или инсулин, прилагане на разтвор на глюкоза, iv приложение на тиамин). Лекуват се хепатит, цироза, панкреатит, нефрит, белодробни заболявания, хипертония, атеросклероза. Препоръчва се диета, съответстваща на основната патология и режим, съответстващ на състоянието на пациента.

Наличието на исхемичен компонент в патогенезата на енцефалопатията е показание за целите на съдовата терапия: пентоксифилин, тиклопидин, винпоцетин, ницерголин. Атеросклеротичната енцефалопатия изисква включването в схемата на лечение на липидо-понижаващи лекарства (например симвастатин, гемфиброзил). Терапията на хипертоничната енцефалопатия се извършва с назначаването на антихипертензивни лекарства и наблюдение на фигурите на кръвното налягане. Ако дисциркуляторната енцефалопатия се дължи на оклузия на сънните артерии или на вертебралната артерия, е възможно хирургично лечение: реконструкция или протезиране на гръбначната артерия, каротидна ендартеректомия, каротидно подкладово шунтиране, създаване на екстра-интракраниална анастомоза.

Невропротективното и метаболитно лечение е задължително. Тя включва ноотропи (до-хопантенк, пирацетам, пиритинол, луцетам), аминокиселини (глицин, глутаминова киселина), витамини (В1, В6, С, Е), лекарства ГАМК (пикамилон, фенибут). Психичните разстройства изискват психотропни лекарства: диазепам, бромиди, дроперидол, фенозепам. При конвулсии се провежда антиконвулсивна терапия, ноотропите са противопоказани. Фармакотерапията се повтаря 2-3 пъти годишно. Като помощно лечение се използват физиотерапевтични методи: рефлексотерапия, електрофореза, магнитна терапия.

Прогноза и превенция на енцефалопатията

В много случаи, прогнозата на вторичната енцефалопатия определя колко ефективно може да се лекува причинителната патология. Резултатът от терапията зависи и от степента на мозъчните промени, които са настъпили. В някои случаи стабилизирането на енцефалопатията се счита за положителен ефект. С по-нататъшното прогресиране на енцефалопатията достига до III степен и води до тежки неврологични и емоционално-психични разстройства, забранявайки пациента. В случай на перинатална или остра енцефалопатия, резултатът зависи от масивността и тежестта на увреждането на мозъчната тъкан. Често, острата токсична енцефалопатия е придружена от дълбоко и необратимо увреждане на мозъка.

Профилактиката на перинаталната енцефалопатия е въпрос на правилен избор на начин на раждане, адекватно управление на бременността, спазване на правилата за грижа за новороденото. Превенцията на вторичната енцефалопатия е своевременно откриване и адекватно лечение на съдови, урологични, гастроентерологични заболявания, белодробна патология, ендокринни и метаболитни нарушения. Като превантивна мярка може да се счита правилното хранене, активния начин на живот, спирането на тютюнопушенето, наркотиците и алкохола.

Признаци и лечение на мозъчна енцефалопатия при възрастни

Дифузното увреждане на мозъчната тъкан може да бъде причинено от редица причини. Много често провокират такова състояние на исхемия от различен произход и кислородно гладуване - хипоксия. Те водят до смъртта на неврони. Други причини са различни патологии и наранявания. Енцефалопатията е мозъчно заболяване, синдром, придружен от леки нарушения и доста опасни състояния.

Описание на синдрома

Мозъчната тъкан е много зависима от транспорта на кислород заедно с притока на кръв. Ако не получат адекватно хранене, невроните не могат да живеят повече от 6 минути. Нервните тъкани са доста податливи на токсични компоненти, произведени от вируси и бактерии, или отвън. Също така, дифузното увреждане на невроните се причинява от дисфункции на различни органи.

Това състояние се нарича още психоорганичен синдром. Има няколко вида от тях, които се различават в зависимост от причината за масовата смърт на мозъчните неврони. Също така важни са симптомите, промените в психичното състояние на пациента. Според етиологията, се отличава следната класификация на синдрома:

 1. Хипоксично. В основата на това състояние е липсата на кислород или метаболитни нарушения в нервните клетки на мозъка. Подобна енцефалопатия може да бъде перинатална, възникваща в генеричния процес, асфиксия, причинена от задушаване, както и пост-реанимационно, което се дължи на реанимация.
 2. Посттравматичен. Това се случва веднага след нараняване на мозъка или в резултат на дълготраен ефект. Примери за това са синдромът на Марфан, енцефалопатията при бокса.
 3. Angioentsefalopatiya. Това е вид психоорганичен синдром на кръвоносен тип. Такова състояние се развива с церебрална исхемия, дължаща се на атеросклероза или хипертония.
 4. Токсичен. Среща се в резултат на отравяне. Това могат да бъдат хлороформ, оловни съединения, въглероден оксид. Възможните фактори включват употребата на наркотични вещества, алкохолни напитки и редица наркотици.
 5. Токсичен метаболизъм. Развива се при продължително присъствие на токсични продукти в организма, когато се нарушава процесът на тяхното елиминиране, дезинтеграция, а също и ако се произвеждат в големи количества.

Има и други възможности за протичане на синдрома. Сред тях са както основни, така и комбинирани. Можете да изберете типове:

 1. Апатични. Придружени от слабост, астения, умора. Когато прогресира синдромът, човек може да изпита еуфория, емоционална лабилност, намалена самокритика и психични разстройства.
 2. Euphoric. Първоначално това води до увеличаване на настроението, намаляване на критичното отношение към себе си, липса на летаргия и всякакви бариери в общуването.
 3. Експлозивен. Тук има афективна лабилност, намалена критика, раздразнителност, раздразнителност и грубост. Човек стеснява обхвата на интересите, има нарушения в адаптацията и феномена на социопатията.

Фокалната форма е придружена от лезии на определени части от мозъчната тъкан. В зависимост от времето на поява на първите симптоми, те класифицират вродените форми, които са се образували през периода на вътрематочно развитие. Те се появяват при нарушения в развитието на централната нервна система, метаболитни нарушения. Придобива се друга форма, когато симптомите се появяват през живота на човека.

Най-често срещаните варианти на мозъчна дисфункция са енцефалопатия и хронична исхемия. При по-възрастните хора, синдромът може да възникне на фона на кръвоизливи в мозъчната тъкан, инсулти, коронарна болест. Има специфични форми. Например, енцефало-кондиционирането настъпва поради липса на захар в кръвта. Разпространеният енцефаломиелит е вид автоимунно заболяване.

Симптоми на патологията

Енцефалопатията може да се прояви под формата на различни симптоми. Тяхната специфичност, както и тяхната интензивност, зависи от зоната на локализация на тъканната исхемия. Ако говорим за субкортикални области, тогава има звуци в ушите, промени в настроението, слабост, проблеми със заспиването. Исхемията в мозъчната кора влияе върху мисловните процеси. Симптомите зависят от конкретната област на мозъка, която е била повредена. Енцефалопатичният синдром в ранните стадии е придружен от следните симптоми:

 • намаляване на умствената работа и психологическата издръжливост;
 • проблеми с променящите се дейности;
 • твърдост на мисловните процеси;
 • влошаващ се сън;
 • умора;
 • проблеми с краткосрочната памет.

На този етап има оплаквания от главоболие, шум в ушите, чувство на слабост, бърза умора и прекомерна раздразнителност. След обективно изследване се откриват патологични рефлекси в сухожилията, намалена зрителна острота, проблеми със слуха, подвижността, нарушенията на вегетативната система. Тъй като състоянието, причинено от основното заболяване, се влошава, симптомите напредват и намират израз в психичното разстройство.

Симптомите на енцефалопатията в активната фаза са вълнение, тревожност, объркване на мислите, което на по-късен етап се заменя с апатия, пареза и разстройство на съзнанието. Описаната картина може да се наблюдава и със значително увреждане на мозъка, което също се характеризира с оток и проблеми с микроциркулацията.

Характеристики на AED

Малките деца понякога се диагностицират с исхемична енцефалопатия, причинена от липсата на кислород. Тя може да има различна степен на проявление и да се декларира след раждането или през първата година от живота.

Перинаталната енцефалопатия (PEP) може да се появи по време на развитието на плода или по време на преминаването през родовия канал. Също така е вероятно да се диагностицира синдромът през първите десет дни след раждането. В съответствие с интензивността на симптомите разпределят 3 степени на PEP. По честотата на заболяването се разделя на остър период - до един месец, времето на ранно възстановяване - от 3 до 4 месеца и късно - от 1 до 2 години.

Причини за възникване на

Вероятността за развитие на енцефалопатия се разделя на пред-, пери- и постнатални фактори. Предразполагащи фактори са соматичните патологии с дълъг курс на майката, бъбречни и сърдечни заболявания, метаболитни нарушения, различни инфекции, лоши навици, фетоплацентарна недостатъчност, токсикоза в третия триместър.

Струва си да се подчертае и асфиксията по време на раждане, дълъг безводен период, инфекция на околоплодната течност, твърде продължителна или, напротив, прекалено бърза доставка, травма по време на раждане, проникване на течности в дихателните пътища, разкъсване на плацентата и свързаните с тях спешни мерки за акушерските, инфекциозните заболявания при новородените., нараняване на черепа.

Леката степен се изразява в повишена възбудимост, когато детето става раздразнително, неспокойно и плачещо. Той често повтаря, засмуква трудно. Той има хипертоничност на мускулите, понякога страбизъм.

Средната степен е комбинация от редица неврологични синдроми, включително хидроцефалия, вътречерепна хипертония. Крайниците са постоянно извити или притиснати към тялото, наблюдава се „мраморността” на кожата, големите фонтанели набъбват. Има проблеми със смучещите гърди и преглъщането на мляко, честото събуждане по време на сън, писъци и дълъг плач. Характерът на нарушението се оценява по всеобхватен начин, тъй като напълно здрави деца могат да имат изолирани прояви.

Лечение на заболявания

Лечението на хипоксични увреждания започва в родилния дом. Възстановяването се извършва в болницата или предписаните процедури у дома с периодични посещения на районния педиатър в детската клиника. В зависимост от причините, причиняващи перинатална енцефалопатия и общо благосъстояние, се предписва един или друг метод на лечение. Най-често използваните опции са:

 1. за лекарствата. Те се използват за детоксикация, подобряване на кръвния поток и метаболизма в тъканите. Отделните видове позволяват нормализиране на вътречерепното налягане.
 2. Възстановяване и развитие. Те включват масаж, гимнастика, електрофореза и плуване, извършвани по време на възстановителния период.

Дисциркулаторна форма

Дисциркулаторният тип е специална категория. Това се случва поради нарушен приток на кръв в шийните съдове и артериите на мозъка. Патологията засяга възрастни, включително пациенти в напреднала възраст. Рискът от поява на патология се увеличава с 3 пъти от 70 години.

Ангиоенцефалопатията може да бъде атеросклеротична. Тази форма се предизвиква от атеросклероза на големи артерии в 60% от случаите. Хипертоничната енцефаломиелопатия може да е резултат от повишено налягане. Венозната форма е причинена от патологии на сърцето и кръвоносните съдове, бронхопулмоналната система, когато кръвта се застоява в югуларните вени. Съдовият енцефалоневропатия от смесен тип се наблюдава в нарушение на ритъма, сърдечна недостатъчност с хронично течение, диабет, цервикална остеохондроза, когато настъпят промени в съдовата стена.

Ангиоенцефалопатията в началния етап води до общо влошаване на здравето и промени в настроението. Също така, човек може да стане депресиран, да има проблеми с уврежданията. На следващия етап когнитивните функции спадат, пациентът не може да се концентрира, помни всички важни обекти и събития, има смущения в процеса на мислене, трудности в координацията на движенията. Последният етап е свързан с появата на неизразена болка, деменция, психологически проблеми, загуба на паметта, умения за инвалидност и самообслужване.

Лечението на тази форма е насочено към намаляване на тежестта на симптомите, което е довело до този психоорганичен синдром. Използват се лекарства за понижаване на кръвното налягане, диуретици, лекарства за намаляване на вътречерепното налягане, лекарства за профилактика на атеросклероза. Вие ще трябва инструменти, които нормализират метаболизма в тъканите и се използва в нарушение на синтеза на хормони.

Лечението на мозъчната енцефалопатия с лекарства е задължително. Той има за цел не само да премахне симптомите, но и да се бори с основното заболяване. Необходимо е да се използват ноотропни лекарства (Piracetam и др.), Средства за укрепване на стените на кръвоносните съдове (Cinnarizine, Cavinton и др.). Активно се използва и антиоксидантна група (витамин С, Актовегин).

Енцефалопатия, причинена от нараняване

Посттравматичната форма възниква в резултат на механичното въздействие върху главата, което се случва веднъж или многократно, какъвто е случаят например с боксерите. Първите симптоми на такива състояния могат да се проявят след няколко седмици, понякога след месеци или дори години. Енцефалополиневропатията често се развива след сътресение, синини на главата и контузии, фрактури в черепа. Приблизително 80% от този тип заболяване води до посттравматичен синдром.

В зависимост от индивидуалните характеристики на пациента и тежестта на увреждането, симптомите се появяват след няколко дни. Но понякога тя може да има скрита форма за известно време. Смята се, че характерните симптоми са:

 • слабост и умора;
 • главоболие, което понякога изчезва с промяна в позицията на тялото;
 • проблеми с баланса и координацията на движенията;
 • загуба на паметта, забавяне на действието;
 • депресия и депресия.

Диагнозата включва използването на магнитен резонанс. В допълнение към това, специалистът може да предпише рентгенова, ЕЕГ и лабораторни тестове. Лечението ще бъде проведено с използване на ноотропи, съдови и антиоксидантни лекарства. Патологията в активната фаза се лекува в болница, след което местните невролози наблюдават състоянието на пациента. От време на време поддържащата терапия се провежда амбулаторно.

Патогенеза на заболяването

Тази форма е разделена на няколко подтипа, в зависимост от причината. Това могат да бъдат токсични вещества, влизащи в организма с въздух, вода и храна, както и метаболитни продукти, образувани в самия организъм. Причините могат да се различават в зависимост от възрастта на пациентите и начина им на живот.

Токсични енцефаломиелинни невропатии могат да се получат от инфекциозен агент, попаднал в тялото, някои инфекциозни заболявания. Възрастните пациенти също рискуват да се разболеят, ако работата им има определена специфичност. Например, хората, които са в контакт с бензин, пестициди, живак, въглероден оксид, попадат в такива ситуации.

Дори и минималната концентрация на тези вещества, след като бъде приета, може да има определен ефект върху нея. Ако контактът продължи няколко години, се развива невидима хронична интоксикация. Токсико-метаболитен синдром може да се появи на фона на неизправности в ендокринната система, мастен черен дроб, редица вирусни заболявания и декомпенсиран диабет.

Прояви при възрастни

При възрастни пациенти токсичният синдром е съпроводен с промени в настроението, инхибиране на реакциите и дисфункция на сърдечно-съдовата система. Може да се появи главоболие, синдром на астения, емоционална нестабилност и раздразнителност, лека загуба на усещане в крайниците. В зависимост от концентрацията на токсичен агент в организма, симптомите могат да достигнат изразени психични разстройства, включително поява на халюцинации, огнища на агресия.

Така нареченият делириум тременс е класически пример за остра алкохолна психоза с токсичен характер. Пациентите с такива симптоми определено трябва да бъдат хоспитализирани. Първоначално се извършват лабораторни изследвания на кръвта и урината, а степента на увреждане на мозъчната тъкан позволява за ЯМР. Важно е да се извърши детоксикация с последващо възстановяване на функциите на увредените органи. Ако токсичната форма възникне под въздействието на наркотични вещества и етилов алкохол, в лечението участват токсиколози и нарколози.

Народна медицина

За лечение на енцефалопатия на мозъка при възрастни са подходящи различни отвари, инфузии от лечебни билки. Например, можете да направите специален балсам, който нормализира притока на кръв, почиства капилярите и артериите и елиминира шума в главата. Трябва да се приготви тинктура от детелина, прополис, кавказки диоскорея.

Вземете 40 г детелина и 0.6 литра алкохол. Разбъркайте и оставете за една седмица в студена стая, филтрирайте. Тинктурата Dioscorea се оставя на тъмно място в продължение на 14 дни, в залива 50 г от корените от 0,6 литра алкохол. Крайният продукт се филтрира през стерилна превръзка.

На основата на прополис се приготвя и тинктурата. Вземете 100 г суровини и раздробени, след това се разпространи в тъмна бутилка, напълнена с 1 литър алкохол. Затворете и поставете в затъмнена стая за 10 дни. След като всички съставки се приготвят, се смесват в същата пропорция и се разклащат. Изпийте готовия балсам 5 мл след хранене, разреден в 50 мл студена вода. Курсът е 2 месеца, след което се нуждаете от почивка за 2 седмици.

Глог, детелина и дива роза

Енцефалопатията причинява увреждане на големи артерии и капиляри. При такива условия глогът помага. Можете да го използвате като прясно събрани плодове и инфузия на базата на тях. За да се подготви последната, плодовете се изсушават и се вари в 0,5 литра вряща вода 20 г суровини. Оставете за една нощ. На сутринта лекарството ще бъде готово. Пийте го 20 минути преди хранене три пъти на ден.

Когато се забележи тинитус, на помощ ще дойдат цветята на детелината. Вземете 20-30 грама суровини и пригответе 0.3 литра вряща вода. Настоявайте в термос за 2 часа и пийте 30 минути преди хранене през целия ден в три дози.

Розовите бедра варят под формата на чай. Вземете половин литър вряща вода 20 г сухи плодове. По-добре е да се настоява за тази суровина в термос за няколко часа. Ако получите твърде студена инфузия, можете да я разредите с вода или да сложите малко количество мед.

Сухите плодове се използват като компоненти на различни билкови препарати. Но не забравяйте за диетата, като използвате тези рецепти. Тя трябва да включва богати на витамини храни в менюто, фокус върху плодове и зеленчуци. Чесънът и зеленият лук ще бъдат полезни в това състояние. От последния, можете да направите тинктура: изстискайте 10 г сок, добавете 20 г мед и вземете 2 супени лъжици. л. преди хранене. През деня трябва да пиете тази сума три пъти.

Колекция от треви

Въз основа на лечебни растения, можете да подготвите средство за доказана рецепта. Благодарение на това можете да се справите с проблеми, свързани с кръвообращението в мозъчната тъкан. Вземете 1 част:

 • розови листенца;
 • листа от бяла бреза;
 • билки от женско биле;
 • листа от медицински приток;
 • mordovniki плодове.

Смесват се с 2 части малина, съцветия от сърцевидна липа, риганска трева, листа от живовляк, подбел и хвощ. Добавете тревичка за сърцевина, копър семена и плодове от шипка - в 3 броя. Смесени с 6 части на блатна ясла.

Разбъркайте добре всички съставки и спрете. Към 20 g от определената колекция се добавят 500 ml вряща вода. След това сместа се изпраща в парна баня и се държи в продължение на 30 минути. Готовото лекарство се изпива 10 ml преди хранене три пъти дневно.

Рецептата за седативни лекарства също трябва да бъде между другото, тъй като болестта е придружена от раздразнителност и безсъние. Лекарството има положителен ефект върху психологичното състояние, нормализира съня. Вземете 120 г коренища от валериана, шишарки от хмел, смесени с 30 г пустинник и мента. Разтрийте всичко и залейте с чаша вряла вода. Поставете парна баня. Отстранете от огъня след 15 минути, охладете се. Филтрирайте през стерилна превръзка и добавете малко студена вода. Това е необходимо за възстановяване на обема на лекарството. Пийте по 100 мл 3 пъти дневно.

Друга успокояваща колекция може да бъде приготвена чрез комбиниране на 1 лимонова кора, 20 мг коренища от валериана и 30 мг цветя от лайка. Компонентите трябва да бъдат смачкани, залейте с чаша вряла вода. Оставете лекарството за един час, след това се прецедете. През деня изпийте две чаши такова питие. Това трябва да се направи сутрин и преди лягане.

Прогноза и превенция

Всичко зависи от основните причини и времето, необходимо за възстановяване. Прогнозата може да варира в зависимост от пациента и варира от вероятността за пълно възстановяване до неблагоприятна перспектива под формата на увреждане на мозъчната тъкан.

Ако давате на пациенти с хипогликемия глюкоза при първите прояви, например раздразнителност, можете да постигнете пълно възстановяване. Корекция на хипогликемия не трябва да се забавя, в противен случай възстановяването ще бъде само частично. Ако пациентът не получи правилното лечение в продължение на няколко дни след появата на симптомите, увреждането на мозъка може да стане екстензивно.

Много видове мозъчна енцефалопатия могат да бъдат успешно предотвратени. Преди всичко трябва да се направи всичко, за да се изключат вероятните причини за развитието на всяка форма на това заболяване. В случай на диабетна микроангиоенцефалопатия е необходимо да се спазва предписаният от лекаря план за лечение, за да се измерва редовно нивото на глюкозата.

Също така е необходимо да се вземат всички лекарства, както е планирано Ако пациентът категорично откаже лечение, скоро се диагностицира енцефаломалация, т.е. омекотяване на тъканите. Когато чернодробната форма не трябва да позволява употребата на алкохол и наркотици. Ако се предписват наркотични вещества за интравенозно инжектиране, не превишавайте предписаната доза.

Anoksicheskaya форма включва избягване на излагане на въглероден окис, на врата и наранявания на главата. Хипертоничната опция включва мониторинг на кръвното налягане. Ако лекарят е предписал антихипертензивни лекарства, не трябва да преставате да ги приемате сами или да ги променяте за аналози, без да се консултирате с лекар.

Когато инфекциозни форми избягват контакт с хора, които са били идентифицирани микроорганизми Shigella и N. meningitidis. Уремична енцефалопатия също изисква да се приемат всички предписани лекарства по предназначение с редовна оценка на психологическия статус. Важно е също да не пропускате диализа.

Методите за превенция могат да бъдат многобройни, както и техните причини. Но някои варианти на заболяването могат да бъдат предотвратени, като случайна травматична енцефалопатия.

Симптоми на енцефалопатия - причини, диагноза, описание със снимка

енцефалопатия

Енцефалопатията се нарича дистрофично увреждане на мозъчната тъкан от широко разпространена природа в резултат на излагане на различни фактори - инфекции, интоксикации и метаболитни нарушения.

 • енцефалопатия
 • причини
 • Симптоми на енцефалопатия
 • Симптоми на остра енцефалопатия
 • диагностика
 • Лечение на енцефалопатия
 • Усложнения и прогнози
 • Симптоматична диагноза
 • Енцефалопатия - симптоми, лечение, видове, причини и ефекти
 • енцефалопатия
 • Видове енцефалопатия
 • Причини за възникване на енцефалопатия
 • Симптоми на енцефалопатия
 • Лечение на енцефалопатия
 • Превенция на енцефалопатията
 • Въпроси и отговори за енцефалопатията
 • енцефалопатия
 • Класификация на заболяванията
 • Симптоми на енцефалопатия
 • Степени на енцефалопатия
 • Усложнения на енцефалопатията
 • Причини за възникване на енцефалопатия
 • Диагностика и лечение на заболяването
 • Енцефалопатия: симптоми и лечение
 • Симптоми на енцефалопатия
 • Диагностика на енцефалопатия
 • Лечение на енцефалопатия
 • Кой лекар да се свърже
 • Вижте популярни статии
 • Помогнете на децата
 • Полезна информация
 • Свържете се с експертите
 • Какво е енцефалопатия? Какво е това и как да го лекуваме?
 • Енцефалопатия: какво е това
 • Видове болести
 • Общи симптоми
 • диагностика
 • Посттравматична форма
 • Съдова форма
 • Токсична форма
 • Чернодробна енцефалопатия: какво е това?
 • Какво се случва по време на чернодробната енцефалопатия
 • Перинатална енцефалопатия
 • Причини за заболяването
 • Видове мозъчна патология при деца
 • Тематично лечение
 • резултати
 • Опасността от енцефалопатия, нейните видове, симптоми и методи на превенция
 • Класификация на енцефалопатията
 • Причини за възникване на енцефалопатия
 • Симптоми на енцефалопатия
 • Диагностика на енцефалопатия
 • Показания за хоспитализация
 • Превенция на енцефалопатията
 • Диета за енцефалопатия
 • Симптоми на дисциркуляторна енцефалопатия
 • Лечение на мозъчна енцефалопатия
 • Хирургично лечение
 • Медикаментозно лечение
 • Народни средства
 • Физиотерапевтични процедури
 • Последици от енцефалопатия
 • перспектива
 • Дали инвалидността с дисциркуляторна енцефалопатия поставя диагноза?

причини

Основната причина за енцефалопатията е хроничната хипоксия на мозъка в резултат на излагане на различни патологични фактори.

Хипоксия или недостиг на кислород - води до нарушаване на нормалния метаболизъм на мозъчната тъкан, прекъсване на храненето и смърт на нервните клетки, което блокира работата на определени участъци от мозъка.

Всички енцефалопатии могат да бъдат разделени на две големи групи - вродени и придобити.

Вродени форми могат да възникнат в резултат на неуспехи на генетичния метаболизъм, дължащи се на малформации на мозъка или излагане на вредни фактори по време на бременност (хипоксия, инфекция) или по време на раждане (раждане, хематоми, кръвоизливи).

Придобита енцефалопатия се случва през целия живот от ранна детска възраст до крайна възраст, може да бъде причинена от различни фактори, те са разделени на няколко групи.

 • травматични - това са последиците от наранявания на главата, отворени и затворени фрактури на черепа
 • токсична енцефалопатия в резултат на увреждане на мозъка от невротропни токсини (алкохол, метилов алкохол, хлороформ, олово)
 • токсично-инфекциозно - мозъчно увреждане от бактериални токсини (тетанус, ботулизъм)
 • радиация, в резултат на увреждане на мозъчната тъкан чрез йонизиращо лъчение
 • метаболитни, с чернодробна или бъбречна недостатъчност, с диабет поради флуктуации в глюкозата
 • енцефалопатия, дължаща се на нарушен водно-солеви баланс (поради подуване или дехидратация на мозъка), t
 • съдови, поради хронични нарушения на кръвообращението (причините могат да бъдат атеросклероза, артериална хипертония, венозна конгестия)
 • лекарствена енцефалопатия, като токсичен вариант, в случай на предозиране или отравяне с лекарство.

Симптоми на енцефалопатия

Проявите на енцефалопатия могат да бъдат изключително разнообразни, в зависимост от причината за възникването му. Степента на проявление на симптомите се извива от дълбочината и степента на увреждане на мозъка, продължителността на заболяването и съпътстващите го здравословни проблеми.

Най-ранните признаци на енцефалопатия могат да бъдат:

 • намаляване на умствените способности, IQ
 • трудността при изпълнение на интелектуални задачи, задачите, с които пациентът лесно се справяше по-рано
 • загуба на паметта, както краткосрочна (забравих къде отивам), така и дългосрочна (не помня събитията от предишни години)
 • Възможно е да възникнат значителни трудности при изпълнението на многостепенни задачи.
 • трудности при промяна на дейностите, където трябва бързо да се мисли и действа
 • нарушение на съня и неговите дълбочини, безсъние, сънливост през деня, кошмари, говорене, ходене в сън
 • дневна умора дори при обичайна дейност
 • изтощение от стрес
 • обща умора при всякакво натоварване.

Често с енцефалопатия има оплаквания от персистиращи главоболия от разлята природа, епизоди на тинитус, общо неразположение, раздразнителност без причина, постоянно депресивно настроение.

Пациентите често отбелязват, че имат двойно зрение, слухът и слухът са намалени, особено вечер или по време на стрес, могат да бъдат открити епизоди на повишен тонус на мускулите на тялото и крайниците, и сухожилни рефлекси (особено на коляното).

При енцефалопатия могат да бъдат открити нарушения в крайниците, нарушения на малкия мозък под формата на нарушение на походката, нестабилност, особено със затворени очи, може да има проблеми с речта - зацапване, усещане за бездомнически език.

Могат да се добавят и вегетативни нарушения - сърдечни пристъпи с недостиг на въздух и чувство на липса на въздух, колебания на налягането, силно изпотяване, бледност, припадък и мраморност на кожата, нарушения на терморегулацията.

В по-голямата част от пациентите с енцефалопатия се съпътстват психични разстройства под формата на халюцинации, налудни разстройства, депресия и др.

Отделно се отделя остра енцефалопатия - те възникват в резултат на тежко, масивно и значително увреждане на мозъка, нарушения на кръвообращението и подуване на мозъка.

Острата енцефалопатия се проявява със силно главоболие в задната част на главата и обща тревожност, гадене при повръщане, проблеми със зрението, замаяност, изтръпване на пръстите на ръцете и краката, лицето, езика. С напредването на прогресията се наблюдава депресия на съзнанието, летаргия, може да има припадъци, парези.

диагностика

Основата на диагнозата при съмнение за енцефалопатия е първоначалното здравословно състояние - доказателства за наличие на хронични заболявания, диабет, токсични лезии и др.

Допълнени с данните от изследването на невролога с определение за неврологични симптоми, нарушения в двигателната сфера, чувствителност и работата на висшата нервна дейност.

Ако подозирате, че са необходими енцефалопатия:

 • изследване на окулиста с определяне на състоянието на фундуса
 • клинични проучвания - кръв, урина, биохимия на кръвта, с идентифициране на възпалителни, токсични, алергични и други свойства на лезията
 • инструментална диагностика

При електроенцефалография могат да бъдат открити патологични вълни, епилептична активност и нарушаване на ритмите. При провеждане на компютърна томография и магнитно-резонансно сканиране се откриват признаци на мозъчна атрофия.

Когато вторична енцефалопатия се проявява като симптом на други заболявания, е необходимо специфично изследване на основното заболяване.

Лечение на енцефалопатия

Лечението на енцефалопатията се извършва от невролози заедно със специалисти по причинените им заболявания (ендокринолози, уролози, гастроентеролози, кардиолози, педиатри).

На първо място, има две направления в лечението - елиминиране на причината за енцефалопатията и борба срещу проявите.

При остра енцефалопатия е необходима хоспитализация с реанимация с хемодиализа, механична вентилация и детоксикация. Проведена за борба с мозъчен оток, гърчове и съдови нарушения.

С подобряването на състоянието се предписват лекарства, които подобряват мозъчната функция - ноотропни (пирацетам, ноотропил), аминокиселини (глутаминова хистота, глицин), есенциале, лецитин, витамини и метаболити.

Ако е необходимо, се предписват съдови препарати пикамилон, кавинтон, цинаризин.

С тенденция към тромбоза се използват антитромбоцитни средства (пентоксифилин, аспирин) и стимуланти - екстракт от алое.

Курсовете за лечение продължават до три месеца подред.

Усложнения и прогнози

Енцефалопатията може да бъде усложнена от развитието на кома, припадъци, инсулт и смърт, и могат да останат органични лезии с двигателни нарушения, мускулен тонус и реч.

Прогнозата до голяма степен зависи от причините за енцефалопатията и степента на увреждане на мозъка. В повечето случаи можете само да стабилизирате държавата, но не и напълно да елиминирате последствията.

Разберете вероятното заболяване и към кой лекар трябва да отидете.

Енцефалопатия - симптоми, лечение, видове, причини и ефекти

енцефалопатия

Енцефалопатията е дифузна дисфункция на мозъка, характеризираща се с дистрофични промени. Патологията може да бъде вродена и придобита:

Вродени - причинени от генетични аномалии в метаболизма или патологиите на мозъка, или влиянието на патогенните фактори по време на развитието на плода;

Придобити - поради негативното влияние на травматичните фактори върху мозъчната тъкан в следродовия период. В зависимост от основната причина за лезията има няколко вида такива енцефалопатии: токсични, посттравматични, бактериални и др.

Видове енцефалопатия

 • Дисциркулираща - може да бъде причинена от хронично увреждане на кръвообращението в мозъка по време на хипертония, атеросклероза или патологично нарушение на венозния отток;
 • Чернодробни - причинени от чернодробни заболявания, водещи до смърт на чернодробните клетки и патологични промени в съдовата система на тялото, в резултат на което токсичните вещества не могат да бъдат неутрализирани и да попаднат в мозъчната тъкан, причинявайки заболяването;
 • Остатъчно - възниква в резултат на смъртта на клетките на централната нервна система или остро или продължително отрицателно въздействие на инфекция, възпаление или травматично увреждане на мозъка;
 • Перинатална - възниква по време на раждане и води до известна мозъчна дисфункция;
 • Алкохол - поради увреждане на мозъчните клетки в резултат на тежка алкохолна психоза и се характеризира с неврологични и соматични прояви;
 • Токсичен - развива се с редовни ефекти върху организма на невротрофични вещества; проявени с функционални нарушения на ЦНС.
 • Посттравматично - е усложнение на травматичната мозъчна травма, която се проявява след определено време под формата на хипертоничен или астено-вегетативен синдром или епилептични припадъци.

Причини за възникване на енцефалопатия

Заболяването може да се основава на нарушено кръвоснабдяване или кислородно гладуване на мозъчната тъкан, поради венозна конгестия на кръвта, излагане на токсини на мозъка, оток и други причини, водещи до смърт на нервните клетки и болестното състояние. Патологията може да се развие и поради хипертермия, задържане на течности в тялото, хипонатриемия, осмотично налягане и др.

Причините за енцефалопатията включват:

 • мозъчна травма
 • хипертония,
 • атеросклероза,
 • нарушена чернодробна и бъбречна функция, което води до неуспех на тяхното функциониране,
 • исхемия,
 • усложнения при бременност,
 • съдова недостатъчност
 • васкуларна дистония,
 • интоксикация с тежки метали или химикали
 • лъчева болест и др.

Симптоми на енцефалопатия

Клиничните прояви на болестта са разнообразни и обикновено зависят от патологичния процес, който е основната причина за увреждане на мозъка. Обикновено патологията няма симптоми, но някои прояви показват развитието на заболяването. Следните симптоми се считат за ранни симптоми на енцефалопатия:

 • загуба на памет и производителност
 • трудности при превключване на вниманието
 • летаргия,
 • дифузни главоболия
 • нарушения на съня
 • обща умора
 • раздразнителност,
 • намаляване на зрителната острота и слуха.

Характерни признаци на заболяването са депресия, замаяност, пристъпи на агресия или обратното, летаргия и умора, евентуална припадък. С напредването на основното заболяване тези симптоми се влошават. В по-късните стадии се появяват неврологични патологии като деменция, синдром на Паркинсон и психични разстройства.

При общо увреждане на мозъка, подуване на мозъчната тъкан и нарушения на микроциркулацията, енцефалопатията може да прояви остри симптоми като:

 • изразено главоболие
 • увреждане на слуха и зрението
 • след известно време, редуващи се с летаргия или замъгляване на съзнанието,
 • гадене и повръщане
 • виене на свят.

В някои случаи остър ход на заболяването е придружен от парези, психични разстройства, нистагъм, припадъци.

Лечение на енцефалопатия

Независимо от формата на проявление и причините за енцефалопатията, тя е сериозна и опасна болест и затова изисква спешно професионално лечение. Комплексната терапия на заболяването е насочена към премахване на основното заболяване, което е довело до енцефалопатия, както и до общите симптоми на тази патология.

Целта на лечението се извършва от лекар след диагностициране на заболяването и идентифициране на структурни и функционални промени в мозъчните тъкани с помощта на диагностични изследвания като ехоенцефалография, невросонография, електроенцефалограма, КТ и PET-CT.

По правило лечението включва интегриран подход:

 • лекарствена терапия
 • физиотерапия,
 • рефлексология,
 • масаж,
 • дихателни упражнения
 • медитация и др.

В случай на остра патология могат да се използват различни системи за поддържане на живота, включително изкуствена вентилация на белите дробове, парентерално хранене, хемоперфузия, хемодиализа.

В някои случаи се извършват манипулации за намаляване на вътречерепното налягане и елиминиране на припадъци. За корекция на енцефалопатията се използват лекарства за подобряване на метаболитните процеси в мозъка, които включват ноотропни и липотропни лекарства, аминокиселини, витамини, фолиева и аскорбинова киселина и, ако е посочено, ангиопротектори, антиагреганти и биостимуланти. Такива лекарства се предписват индивидуално за всеки пациент, но обикновено продължителността на лечението е около 1-3 месеца с последващо повторение на курса на лечение.

Превенция на енцефалопатията

Последиците от патологията са индивидуални за всеки пациент и зависят от симптомите и тежестта на заболяването. Като правило се забелязват сериозни последици от необратимо и тежко увреждане на мозъка.

Въпроси и отговори за енцефалопатията

Въпрос: Здравейте. Какво означава диагнозата перинатална енцефалопатия, ако няма хипоксия, нямаше нищо подобно по време на раждането, или какво? Педиатърът ни поставя тази диагноза, неврологът е на 3 месеца - тя каза, че всичко е наред.

Въпрос: Здравейте. Аз съм на 44 години, жена. Диагностициран с дисциркуляторна енцефалопатия. Няма друг преглед освен кръвен тест и моето описание на симптомите. Има ли диагностичен метод, който напълно потвърждава тази диагноза?

енцефалопатия

Класификация на заболяванията

2. Токсичен (когато е изложен на невротропни и бактериални токсини).

3. Радиация (в резултат на излагане на йонизиращо лечение).

4. Съдови (на основата на хронични лезии на работата на съдовете).

6. Метаболитни (в нарушение на вътрешните органи - черен дроб, диабет и др.).

3. Хипертоничен (хипертоничен)

Симптоми на енцефалопатия

* Един от най-ефективните методи за възстановяване на загубените от мозъка функции е терапията със стволови клетки. Стволовите клетки са ефективни както за деца, така и за възрастни. Например, перинаталната хипоксично-исхемична енцефалопатия се лекува със стволови клетки. Трансплантацията на стволови клетки допринася за активирането на процесите на регенерация на тъканите и възстановяването на мозъчните неврони.

* Вашето психично състояние е изключително важно, така че се старайте да не се претоварвате с работа, да слушате успокояваща, приятна музика повече, да гледате светли филми преди лягане. Сутрешният душ ще има благоприятен ефект върху съдовете, ще се къпе с добавка на морска сол, следва диета, която изключва солени, мазни, пържени и други вредни ястия.

Признаци на енцефалопатия при деца. На първо място, нарушения на съня се наблюдават: детето заспи лошо, започва да действа нагоре, неговото ниво на възприятие намалява. Тези симптоми се наричат ​​постневротичен синдром. "Допълнителните" признаци включват треперене при ходене, нарушения на кръвното налягане, загуба на слуха и зрението. Поради нестабилността на нервната система, внезапни промени в настроението, сълзене, възможна е прекомерна активност.

Степени на енцефалопатия

II. Симптомите стават по-изразени - главоболието става трайно, пациентът страда от нарушения на съня, апатия, летаргия.

III. Характеризира се с тежки промени в мозъчната тъкан, което води до влошаване на симптомите - речеви нарушения, съдов паркинсонизъм, поява на парези (частична загуба на контрол върху двигателните мускули).

Усложнения на енцефалопатията

Причини за възникване на енцефалопатия

2. Преждевременна доставка.

3. Наранявания, получени по време на раждане.

4. По-голямо тегло на плода.

5. Хипоксия (или кислородно гладуване) на плода, дължаща се на разпадането на жизненоважни органи и системи.

6. Патологии при разкриване на гениталния тракт.

7. Усукване на бебе с пъпна връв в утробата или по време на раждане.

2. Артериална хипертония.

3. Наранявания на главата.

4. Алкохолизмът е хронична, наркомания.

5. Приемане на определена група лекарства.

6. Интоксикация (с метали, тежки съединения и др.).

7. Тежки патологии на бъбреците и черния дроб, които причиняват неуспех на тези органи.

8. Ефекти от лъчева терапия.

9. Нарушения на метаболитните процеси (диабет, например).

Диагностика и лечение на заболяването

Показани са и следните проучвания:

2. Измерване на кръвното налягане (кръвното налягане) - може да бъде високо и ниско.

3. Изследва метаболизма (ниво на ензими, амоняк, глюкоза и др.).

4. Анализ на определянето в кръвта на наркотици, алкохол.

5. Анализ на нивото на креатинина (диагностицира бъбречната функция).

6. Доплеров ултразвук (показва състоянието на кръвообращението в тъканите, възможен азбестоза).

7. ЕЕГ или енцефалограма (разказва за съществуващата дисфункция на мозъка).

Анализира се определянето на автоантитела (деменция, причинена от смъртта на неврони, които разрушават антитела).

2. Свързване на атеросклероза и исхемия.

3. Подобряване на кръвообращението в съдовете.

4. Антиоксиданти и метаболитни лекарства.

2. Аминокиселини (Alvezin, Glycine).

3. Витамини от група В, А (фолиева, аскорбинова киселина).

4. Лекарства, които подобряват притока на кръв (Cinnarizine, Coventon).

Енцефалопатия: симптоми и лечение

Енцефалопатията е заболяване, при което има дифузно дистрофично увреждане на мозъка, дължащо се на вродени или придобити патологии.

Вродената енцефалопатия най-често е причинена от генетични нарушения или аномалии в развитието на мозъка в резултат на излагане на негативни фактори в периода на вътрематочно развитие, както и увреждане по време на раждането (хипоксия на плода, раждане).

Придобитата енцефалопатия, в зависимост от причината за появата, се разделя на много видове. Най-често срещаните са следните:

 1. Посттравматичната енцефалопатия обикновено се развива в резултат на травматична мозъчна травма. Освен това признаците на заболяването могат да се появят повече от десетина години след нараняване на главата.
 2. Токсичната форма на заболяването се развива в резултат на системни ефекти върху организма на невротропни вещества, като етилов алкохол, барбитурати, олово, токсини на някои гъби и бактерии.
 3. Енцефалопатии, дължащи се на метаболитни нарушения, произтичащи от заболявания на вътрешните органи. Тази група енцефалопатии е голяма, най-често са чернодробни, уремични (с бъбречно заболяване), панкреатични (с панкреатични заболявания), хипогликемични и хипергликемични (със захарен диабет).
 4. Енцефалопатия, развитието на която се дължи на влиянието на външните фактори върху мозъка (йонизиращо лъчение, високи температури).
 5. Съдова (дисциркулаторна) енцефалопатия се свързва с хронично нарушено кръвоснабдяване на мозъка. Развитието на тази форма на заболяването може да бъде резултат от атеросклероза на мозъчни съдове, хипертония, нарушено венозно изтичане на кръв от мозъка и други заболявания, при които мозъчното кръвообращение е нарушено. Често има смесен тип дисциркуляторна енцефалопатия.

Симптоми на енцефалопатия

Клиничните прояви на това заболяване са много разнообразни и зависят от вида на енцефалопатията и от степента, в която дистрофичните промени се изразяват в мозъка.

Най-ранните признаци на заболяване са:

 • дифузни главоболия;
 • шум в ушите;
 • нестабилно настроение, раздразнителност;
 • нарушение на съня;
 • летаргия, слабост през деня, умора;
 • намалена умствена работа;
 • нарушаване на способността за концентрация;
 • увреждане на паметта.

Има 3 етапа на заболяването:

Етап I (компенсиран) се проявява с церебрастичен синдром (емоционална лабилност, повишена възбудимост, раздразнителност, нарушение на съня, нарушение на паметта, главоболие и замаяност). Пациентите могат да получат психични разстройства под формата на астенодепресивни, параноични и други синдроми.

Етап III (декомпенсиран) се характеризира с тежки аномалии в мозъка. Най-често симптомите на лезия в мозъчната област започват да преобладават: мозъчни нарушения (некоординираност, изчезване на дълбоки рефлекси, невъзможност за поддържане на позата и др.), Парези, нарушения на речта, тежко увреждане на паметта. Тежките психични нарушения понякога могат дори да доведат до дълбока деменция.

С внезапно голямо увреждане на мозъка, оток, значителни нарушения на мозъчното кръвообращение, клиничната картина на енцефалопатията ще се развие бързо. Пациентите имат обща тревожност, остри главоболия, замаяност, гадене, повтарящи се повръщане, нарушения на зрението. Тогава такива силни симптоми дават път на летаргия, летаргия, понякога се случва нарушение на съзнанието. Такова остро развитие на енцефалопатия, придружено от описаните по-горе симптоми, често се развива в случаи на инфарктна пневмония, белодробна тромбоемболия и инсулти.

Диагностика на енцефалопатия

От голямо значение за диагностицирането на формата на това заболяване са данните за историята на живота и заболяването на пациента, тъй като в много случаи енцефалопатията е симптом на друго заболяване или резултат от негативни фактори, засягащи мозъка.

От инструментални изследвания пациентите преминават електроенцефалография (ЕЕГ), компютъризиран магнитен резонанс, позитронно-емисионна томография, ултразвуково изследване на мозъка и шийните съдове. За да се определи наличието на токсични вещества в тялото на пациента, са необходими изследвания на кръвта, урината и цереброспиналната течност. Всички други изследвания, предписани от лекар, са необходими за диагностициране и лечение на основното заболяване.

Лечение на енцефалопатия

Терапията на това заболяване е винаги сложна и е насочена предимно към лечението на основното заболяване и отстраняването на факторите, които причиняват развитието на енцефалопатия.

При острата форма на заболяването, пациентите в допълнение към лекарствената терапия може да се наложи да използват системи за поддържане на живота (изкуствена вентилация на белите дробове, хемодиализа, кръвопреливане, продължително парентерално хранене).

За лечение на енцефалопатия са използвани много различни групи лекарства. Изборът на един или друг зависи от причините за заболяването, наличието на съпътстващи заболявания и индивидуалните характеристики на пациента. Следователно, само лекар може да предпише терапия, самолечението може да бъде неефективно и опасно за живота на пациента.

Пациентите получават терапия, насочена към коригиране на кръвното налягане, липидния метаболизъм, ендокринните нарушения, нормализиране на черния дроб, бъбреците, панкреаса и други състояния, причиняващи енцефалопатия.

За подобряване на метаболитните процеси в мозъчните клетки при пациенти с различни форми на това заболяване, лекарят може да препоръча лекарства от следните групи:

 • ноотропи (пирацетам, церебролизин, пантогам, ноопепт и др.);
 • аминокиселини (глутаминова киселина, глицин, алвезин и др.);
 • Витамини А, Е, В група, фолиева киселина и аскорбинова киселина;
 • усилватели на мозъчния кръвоток (Cavinton, Cinnarizine).

От немедикаментозните методи на лечение могат да се препоръчват на пациентите мануална терапия, физиотерапия (електрофореза с лекарства, магнитотерапия, УВЧ, ултравиолетово облъчване, хипербарна оксигенация и др.), Терапевтични упражнения, акупунктура, масаж на областта на шията и др.

В някои случаи пациентите може да се нуждаят от хирургично лечение (например с травматично увреждане на мозъка, мозъчни тумори, вродени аномалии на мозъчни съдове).

Кой лекар да се свърже

Енцефалопатията се лекува от невролог. В същото време се назначават консултации със съответните специалисти в зависимост от причината за мозъчното увреждане: кардиолог с атеросклероза и хипертония, ендокринолог с захарен диабет, хепатолог с чернодробна недостатъчност, нефролог с уремия. В лечението помага физиотерапия и масаж, които се назначават и провеждат от подходящи специалисти. В някои случаи е необходима операция, която се извършва от неврохирург.

Вижте популярни статии

Услуги за запис на телефонни услуги в Москва:

Информацията се предоставя само за информационни цели. Не се лекувайте самостоятелно. При първите признаци на заболяването се консултирайте с лекар.

Адрес за редакция: Москва, ул. Фрунзенска 3, 26

Какво е енцефалопатия? Какво е това и как да го лекуваме?

Не всеки се сблъсква с необходимостта да отговори на въпроса: „Остатъчна енцефалопатия - какво е то?” Въпреки това, това заболяване, което е един от видовете мозъчна патология, може да се прояви във всеки човек и дори при дете. Деструктивните процеси, действащи в случай на енцефалопатия, могат значително да усложнят живота и дори да доведат до фатални последици.

Енцефалопатия: какво е това

Този термин трябва да се разбира като различни етиологични процеси, които не са възпалителни по природа, засягат структурата на мозъка и нарушават неговите функции.

Енцефалопатията може да бъде придобита и вродена. В случай на вродени форми, появата на заболяването възниква в перинаталния период. Това може да бъде или 28-та седмица от бременността, или първите дни от живота на детето.

Що се отнася до придобитата форма, проявлението му става забележимо много по-късно и като правило е резултат от мозъчна травма, всяка инфекция или промени в кръвоносните съдове.

Видове болести

Опитваме се да отговорим на въпроса: „Енцефалопатия, какво е това?“, Заслужава да се подчертаят няколко вида на този проблем:

- прогресивна съдова левкоенцефалопатия;

- прогресивна левкоенцефалопатия, която има много лезии;

- енцефалопатия, дължаща се на хранителни дефицити;

Общи симптоми

Така че, нека се опитаме да разберем каква е същността на такава болест като енцефалопатията, каква е тя и с какви прояви ще трябва да се справим. Както винаги, важно е да се обърне внимание на общите симптоми.

Трябва да се разбере, че клиничната картина с този проблем може да варира. И в много отношения симптомите зависят от специфичния патологичен процес, който провокира развитието на болестта.

По правило пациентите със засегнат мозък са плачливи, раздразнителни, разпръснати, могат да говорят прекалено много, да попадат в апатия, да нарушават съня, да стеснят кръга от интереси и да не произнасят определени думи.

Следните симптоми могат да бъдат идентифицирани като ранни симптоми на енцефалопатия:

- трудности при промяна на дейностите;

- дифузни главоболия;

- проблеми със съня;

- намалена умствена работа;

По време на изследването могат да бъдат открити намалено зрение, наличие на патологични орални и пирамидални рефлекси, нарушена координация, повишени сухожилни рефлекси и мускулен тонус, както и автономни разстройства.

Ако се докоснем до по-късните етапи, тогава в този момент можете да забележите проява на различни неврологични синдроми.

диагностика

И така, разбрахме колко опасна е енцефалопатията, какво е това, как едно заболяване може да се прояви. Сега е необходимо да се определят ефективни методи за диагностициране на заболяването.

По време на проучването значително внимание се отделя на анамнестичните данни:

- заболявания на черния дроб и бъбреците;

- заболявания на панкреаса и белите дробове;

- излагане на йонизиращо лъчение;

Наред с тези изследвания се провеждат тестове с обща клинична природа. Изследват се също кръвта и урината. Обръща се внимание на състоянието на цереброспиналната течност. Използвайки тези данни, можете да определите причините за развитието на енцефалопатията.

Следните методи се използват за диагностициране на това заболяване и определяне на неговата форма:

- Доплеров ултразвук на мозъка и шийните съдове;

- ЯМР на мозъка.

Посттравматична форма

Разбиране на мозъчната енцефалопатия - какво е то, трябва да се обърне внимание на формата на заболяването, което се развива в резултат на натъртвания или наранявания. В повечето случаи този тип заболяване е придружено от поведенчески и невропсихологични нарушения.

Това се отразява в нарушаването на мисленето и вниманието, липсата на контрол върху собственото им поведение и загубата на памет. Такива симптоми могат да се проявят след значителен период от време след момента на получаване на вредата. Тежестта на симптомите е пряко свързана с тежестта на увреждането и неговата локализация.

Съдова форма

Продължавайки да изучаваме темата: “Енцефалопатия на мозъка - какво е тя?”, Важно е да се реши проблемът с кръвоносните съдове. Този придобит тип заболяване се характеризира с органично увреждане на мозъка. Такова нарушение е резултат от предишна инфекция, нараняване, тумор или патология на мозъчните съдове.

Все още има дисциркуляторна енцефалопатия. Какво е това? В отговор на въпроса си струва да се отбележи приликата на тази форма на заболяването с хороидеята. В този случай и двата вида имат три етапа на развитие, значително различни по техните симптоми.

Първият се нарича компенсиран. На този етап се появяват следните симптоми: главоболие, емоционална нестабилност, нарушение на паметта и др.

Горните симптоми не са ограничени до симптомите на такова трудно заболяване, като дисциркуляторна енцефалопатия. Какво е това, как да лекуваме и разпознаваме това заболяване навреме, само един лекар знае. За да разберем въпроса, ще помогнем при изучаването на признаците на втория етап, който се характеризира с по-ясни симптоми. Пациентите в такова състояние проявяват главоболие, което всъщност не спира, шум в главата и значително влошаване на психопатологичните синдроми. Това е нарушение на съня, летаргията, сълзливостта, депресивното настроение и депресията.

Втората степен на мозъчна енцефалопатия може да се развие на фона на микрострукове, които преди това не са били регистрирани.

Третият, декомпенсиран етап се характеризира със сериозни морфологични промени в мозъчната тъкан. Последствията от такива процеси могат да бъдат различни опасни усложнения, включително смърт.

Тази информация ни дава възможност да дадем пълен отговор на въпроса: "Съдова енцефалопатия - какво е това?"

Токсична форма

В този случай става дума за вида заболяване, което има дълъг период на развитие и води до сериозни невропсихиатрични разстройства. Те се появяват в резултат на отравяне от такива невротоксични отрови като олово, манган, живак и др. След като тези елементи навлязат в човешкото тяло, те имат преди всичко опустошително въздействие върху мозъчните съдове и провокират претоварване на мозъчните мембрани, подуване на мозъка, увеличаване на вентрикулите и други сериозни последици.

Чернодробна енцефалопатия: какво е това?

Под този термин се разбира невро-психологическият синдром, който се проявява под формата на разстройства на съзнанието, поведението и нервно-мускулните заболявания. Развитието му се дължи на метаболитни нарушения, произтичащи от хронични чернодробни заболявания, остра хронична хронична недостатъчност или портатично кръвно шунтиране.

Развитието на чернодробната енцефалопатия провокира фулминантен дефицит, който е следствие от токсично, вирусно, алкохолно отравяне, както и ефектите на гъбички, индустриални отрови, лекарства, исхемичен хепатит, хирургичен шок, тежки бактериални инфекции и остра мастна дегенерация при жени по време на бременност. В 15% от случаите лекарите не могат да открият причината за заболяване като чернодробна енцефалопатия. Какво е то (същността на въздействието на болестта), помага да се разбере изучаването на развитието на болестта.

Ако това състояние е следствие от масивна некроза на чернодробните клетки и доминират фактори на паренхимна недостатъчност, в повечето случаи резултатът е ендогенна чернодробна кома.

Какво се случва по време на чернодробната енцефалопатия

В момента има три ключови позиции по отношение на развитието на това заболяване:

- метаболитна i-аминомаслена киселина.

Ако вземем предвид токсичната теория, тук като основна причина за развитието на чернодробната енцефалопатия (РЕ) са мастни киселини, амоняк, меркаптан и феноли. Излагането на амоняк обаче е ключов сред другите ендогенни невротоксини. Образува се главно в дебелото черво.

Разбирането на това какво е хепатална енцефалопатия (какво е и какви фактори водят до подобно състояние), трябва да се обърне внимание на теорията на фалшивите невротрансмитери. Нейната същност се свежда до следното: когато има повишен протеинов катаболизъм и фактът, че като енергийни източници се използват аминокиселини с разклонен клон, в кръвта влиза голямо количество ароматни вещества. Става дума за триптофан, тирозин и фенилаланин, чийто метаболизъм се среща в черния дроб.

В резултат на поглъщането на ароматни аминокиселини в мозъка има изчерпване на неговите функции, депресия на нервната система и развитие на енцефалопатия.

Перинатална енцефалопатия

При тази диагноза трябва да се разбират нарушения в мозъка на детето, които са възникнали непосредствено преди раждането или иначе в процеса им. Ключови фактори, влияещи върху развитието на това заболяване, са невроинфекции, родова травма, липса на кислород и интоксикация на плода.

Как се проявява енцефалопатията при децата, какво е, каква е прогнозата за бъдещето? На първо място, заслужава да се отбележи, че подобна болест може да засегне преждевременно или много голямо дете. Фактът, че мозъчната неизправност се определя от високите нива на фетална слабост, според скалата на Апгар. Развитието на заболяването се посочва и от липсата на смукателен рефлекс, постоянна нервна възбуда и нарушаване на сърдечния ритъм.

Причини за заболяването

Вече обсъдихме как се проявява енцефалопатията при децата. Какво е това и какви симптоми показват болест, разбира се, трябва да знаете. Но не по-малко важна е информацията за факторите, които предизвикват заболяването. Като цяло има три ключови групи от причини, водещи до това състояние:

1. Фактори, които водят до мозъчна хипоксия по време на бременност. Това са хронични заболявания на майката (пиелонефрит, диабет, сърдечни дефекти и др.), Както и ефектите от инфекцията (туберкулоза, грип, рубеола). Важно е да се разбере, когато се диагностицира "перинатална енцефалопатия", че това е заболяване, което може да е резултат от лошите навици на жената по време на бременност, стрес, хронична плацентарна недостатъчност, токсикоза, прееклампсия и вътрематочна инфекция.

2. Рискови фактори през първите няколко дни след раждането на бебето. В този случай става дума за хирургия, инфекциозни заболявания на новороденото и хемолитична болест.

3. Отрицателно въздействие в процеса на раждане. Отговаряйки на въпроса: „Остатъчна енцефалопатия при децата - какво е то?”, Заслужава да се отбележи следният факт: това заболяване може да се развие поради дълъг безводен период с риск от инфекция в околоплодната течност. Асфиксията при неродено дете също може да играе негативната си роля. Не отстъпвайте възможността за продължителна или бърза доставка, както и преждевременното отделяне на плацентата.

Видове мозъчна патология при деца

Енцефалопатията може да има различно развитие и развитие. В същото време лекарите разграничават няколко ключови вида на това заболяване в детска възраст:

1. Дисциркулаторна форма. В този случай, увреждане на мозъчната тъкан възниква поради нарушения на кръвообращението. Причините за такива нарушения могат да бъдат повишено вътречерепно налягане, хипертония, остеохондроза и дистония.

2. Остатъчна енцефалопатия при деца. Какво е това, можете да разберете, ако обръщате внимание на следните симптоми, които се проявяват в това състояние: чести психични проблеми, главоболие, затруднения в обучението, намалена интелигентност. В повечето случаи това развитие на заболяването е резултат от възпаление, инфекция и лошо кръвоснабдяване на мозъка при наличие на ранени рани.

Тематично лечение

Необходимо е да се започне терапия на хипоксично увреждане на мозъка при дете дори в родилния дом, на етапа на острия период. Процесът на възстановяване на бебето се извършва вече в клиниката или в болницата с участието на детски невролози.

Предписани са следните терапевтични мерки:

 1. Използването на лекарства, които намаляват интракраниалната хипертония.
 2. Използвани лекарства, които подобряват метаболитните процеси в мозъка. Предписана е и антиконвулсивна и детоксикираща терапия.
 3. По време на възстановителния период се извършват физиотерапия, плуване, физиотерапия, мануална терапия, акупунктура и масаж.

резултати

Очевидно е, че енцефалопатията е много опасна болест, която е изпълнена със сериозни усложнения и дори кома. Поради тази причина, в случай на прояви на съответните симптоми, трябва да реагирате бързо и незабавно да бъдете изследвани.

Опасността от енцефалопатия, нейните видове, симптоми и методи на превенция

Под въздействието на вредни външни или вътрешни фактори може да се наруши хода на биохимичните реакции в човешкия мозък. Тъканите престават да приемат кислород и хранителни вещества в достатъчен обем, настъпва невронална клетъчна смърт. Тази патология се нарича мозъчна енцефалопатия. Трябва да се отбележи, че това състояние не е самостоятелно заболяване. Развива се на фона на редица заболявания и физиологични неуспехи. Процесът се характеризира с постепенно развитие и вълнообразен поток. Навременната диагноза и добре подбраната терапия могат да коригират проблема с помощта на съвременни терапевтични методи.

Класификация на енцефалопатията

Поради липсата на необходимите вещества, органът престава да функционира на същото ниво, което води до появата на характерни симптоми.

Като цяло, всички форми на мозъчна енцефалопатия се разделят на две големи групи:

 • вроден - перинатален тип на исхемичен или хипоксичен тип патология, който се появява при дете по време на развитие на плода и се диагностицира при новородено бебе;
 • Придобити - усложнение на основното заболяване, обикновено възниква на фона на възпаление или инфекция на мозъчната тъкан, травма, органични промени.

Научете повече за вродената форма на заболяването от тази статия.

Има няколко отделни вида придобита форма на заболяването. Неизправностите в структурата и функцията на органа възникват под въздействието на различни патогенни фактори. Поради тази причина симптомите на състоянията могат да се различават значително. Във всеки случай ще се нуждаете от специфично лечение.

Форми на придобита мозъчна патология:

 • дисциркуляция - пряко следствие от нарушението на кръвния поток през съдовете на мозъка. Може да бъде венозен, хипертоничен и атеросклеротичен. Друг вид патология е микроангиопатията. Засяга най-малките съдове на тялото, но не е по-малко опасно за здравето;
 • травматичен - функционалността на мозъка се намалява в резултат на травма, понесена неотдавна или преди няколко години;
 • токсични - патологични промени причиняват химикали, отрови, лекарства, лекарства, никотин и вредните свойства на други вещества отвън. Един вид форма е алкохолна енцефалопатия;
 • радиация - последица от излагане на тялото на радиация в резултат на екологичната ситуация или характеристики на професионалната дейност;
 • токсично-инфекциозни - възниква на фона на остри инфекциозни процеси, загуба на кръв, интоксикация, увреждане на коремните органи, заболявания на нервната и ендокринната системи;
 • метаболитни - мозъкът страда от нарушение на обичайните метаболитни процеси, хормонални смущения;
 • остатъчен дефицит по неврологичен тип, който се диагностицира при деца, раждащи родова травма или инфекциозни заболявания;
 • фокална енцефалопатия - се характеризира с локално увреждане на мозъчната тъкан на фона на хода на полиомавирусната болест.

Научете повече за патологията на смесения генезис от тази публикация.

Все още има редица редки форми на патология. Те възникват под влиянието на промени в състава на кръвта, неуспех на невроендокринния метаболизъм, тъканна дегенерация на отделите на ЦНС, смърт на масови нервни клетки. Тези болести са опасни за човешкото здраве и живот. Тяхното откриване в ранен стадий на развитие увеличава шансовете за успешна корекция на състоянието на пациента.

Причини за възникване на енцефалопатия

Патологичното увреждане на придобития тип мозък е резултат от игнорирането на сериозно органично или системно заболяване. Навременното откриване на заболяването и неговото комплексно лечение намаляват вероятността от негативни последици. Практиката показва, че е много по-лесно да се справяте с провокаторите на енцефалопатията, отколкото с техните усложнения.

Чести причини за заболяване:

 • стесняване на лумена на съдовете, дължащо се на атеросклеротични плаки;
 • претърпели травми на главата;
 • постоянно нарастване на артериалното и вътречерепно налягане;
 • захарен диабет;
 • намалена функционалност на малки и големи съдове;
 • чернодробно и бъбречно заболяване;
 • подуване;
 • васкуларна дистония;
 • инфекциозни заболявания;
 • нарушение на правилата за поддържане на трудовата дейност;
 • контакт с токсични вещества и радиация;
 • употребата на алкохол и наркотици.

Тук ще научите повече за въздействието на алкохола и развитието на болестта.

Вродени аномалии на нервните клетки и съдовете на мозъка могат да бъдат резултат от генетична недостатъчност или фетални нарушения. Но по-често те са резултат от неправилна бременност, наличие на лоши навици у бременната жена и предаване на инфекциозно заболяване. В повечето случаи всичко това може да се избегне под наблюдението на опитен гинеколог.

Симптоми на енцефалопатия

Независимо от причината и вида на увреждането на мозъчната тъкан, пациентите често имат общи характерни симптоми. Тяхната тежест и специфичност зависят от степента на развитие на болестта и възрастта на лицето.

Откриването на поне два знака от изброените в списъците е индикация за посещение при лекар и започване на задълбочена диагноза.

Списъкът със симптоми, характерни за възрастните хора:

 • умора;
 • треперещи ръце;
 • нарушение на съня - отказ на биологичен часовник или хронична безсъние;
 • пристъпи на главоболие, които се отстраняват слабо чрез медикаменти;
 • загуба на памет и проблеми с речта;
 • конвулсии.

На фона на ангиоенцефалопатията на мозъка, естеството и поведението на възрастните хора могат да се променят. Често тяхното състояние се влошава от изострянето на хроничните здравословни проблеми. Пациентът става мрачен и противоречиво, отказва да признае присъствието на възрастова патология.

Признаци на енцефалопатия при възрастни:

 • намалена мускулна тонус и функционалност на крайниците;
 • замъглено зрение и слух;
 • объркано съзнание;
 • психични аномалии;
 • поява на пристъпи на мигрена или тяхното увеличаване;
 • замаяност, гадене и повръщане.

При липса на квалифицирана помощ симптомите стават по-ярки, списъкът с характерните признаци се увеличава. Поради продължителното кислородно гладуване на тъканите, зоната на увреждане на органите нараства, което влошава прогнозата.

Патологичните процеси в мозъка се проявяват при деца по този начин:

 • депресия и апатия;
 • забавяне на реакцията;
 • намаляване на качеството на мислене, забавяне на скоростта на развитие;
 • липса на ярки емоции;
 • проблеми с развитието на речеви умения;
 • тесен кръг от интереси.

Промените в поведението на детето бързо стават очевидни за внимателните родители. Не трябва да се опитвате сами да решите проблема или да изчакате, докато всичко е нормално. По-добре е веднага да се свържете с местния си педиатър. Той ще извърши първичен преглед на бебето и, ако е необходимо, ще го насочи към специализиран специалист.

Диагностика на енцефалопатия

Данните от клиничната картина и историята не са достатъчни за потвърждаване на патологията и определяне на нейната форма. По време на първоначалния преглед неврологът оценява психичното състояние и координацията на движенията на посетителя и проверява рефлексите. Въз основа на резултатите от изследването се прави предварителна диагноза. В зависимост от това се задават тестове и тестове.

За диагностициране на енцефалопатия се използват следните подходи:

 • пълна кръвна картина, която се фокусира върху липидните нива;
 • откриване на автоантитела в кръвта, които показват развитието на деменция;
 • тест за лекарства и токсини;
 • проверка на креатинина за бъбречна функция;
 • методи за ултразвуково изследване (доплерова сонография, сканиране, мониторинг) помагат за идентифициране на проблеми с кръвообращението, абсцеси, холестеролни плаки, кръвни съсиреци;
 • CT и MRI са необходими за изключване на тумори и други мозъчни аномалии;
 • ЕЕГ позволява да се оцени работата на органа;
 • REG поставя оценка на притока на кръв в централната нервна система.

Научете повече за диагностиката на мозъка тук.

Провеждат се изследвания за потвърждаване на енцефалопатията и идентифициране на заболяването, което е причинило развитието на патология. Ако е необходимо, могат да бъдат възложени допълнителни подходи.

Показания за хоспитализация

Намаляването на функционалността на мозъка при възрастните в повечето случаи се лекува амбулаторно. По-напредналите стадии на заболяването предполагат патронажни посещения на пациенти от медицински персонал. Само остра енцефалопатия, която е изпълнена с развитие на инсулт, инфаркт или тежка соматична патология, е индикация за хоспитализация на болен. Според лекарите задължителната и необвързваща болнична помощ може да влоши психо-емоционалното състояние на пациента и да предизвика криза.

Превенция на енцефалопатията

За да се намали рискът от развитие на енцефалопатия при възрастен, се допринася за поддържане на правилния начин на живот. Те включват отхвърляне на лошите навици, корекция на храненето чрез премахване на мастни храни от диетата, въвеждане на оптимална физическа активност в режима. Добър ефект се осигурява от умствената работа, която принуждава мозъчната тъкан да работи активно и предотвратява масовата смърт на нервните клетки. Като допълнителна манипулация, възрастните хора трябва да обмислят масаж на областта на шията, акупунктура, упражнения.

Превенция на вродена патология е възможна с навременното идентифициране на потенциалните проблеми с бременността и тяхното елиминиране. Рисковата група включва жени с Rh-конфликт, гестоза, висок риск от фетална хипоксия. Не е необходимо да експериментирате с възможности за раждане. Ако има доказателства, не се препоръчва да се отказва цезарово сечение, за да се предотвратят наранявания или хипоксия.

Диета за енцефалопатия

При лечението и превенцията на патологичните процеси в мозъка се формира диетата, за да се намали наднорменото тегло на пациента до нормални нива. Използването на естествена храна без преобладаване на нездравословни мазнини ви позволява да изчистите съдовете на холестеролните плаки и да възстановите притока на кръв към проблемните зони на мозъка. Отхвърлянето на прекомерния прием на сол елиминира оток, който може да причини хипертония. Максималният ефект е възможен с въвеждането на меню от пресни плодове и зеленчуци, билки, билкови чайове, семена и постно риба.

Симптоми на дисциркуляторна енцефалопатия

Много хора трябва да се справят с проявите на кръвоносната форма на патологията (DEP) при техните възрастни роднини. Развитието на болестта в този случай засяга не само самия пациент, но и неговите близки. Промените в човешкото поведение могат да затруднят живота на другите. Важно е да се разбере, че опитите за убеждаване или „превъзпитание” на човек с такава диагноза няма да успеят. Той ще бъде подпомаган само чрез специализирано лечение под наблюдението на специалист.

Лекарите разграничават 3 градуса DEP:

 • за степен 1 ​​е характерно леко нарушение на емоционалното състояние, докато неврологичният статус не страда. Пациентите имат рязка промяна в настроението, апатия, желание да се оплакват по някаква причина и да видят само лошото, дори в благоприятна ситуация. За повечето пациенти са характерни загуба на памет и концентрация, бърза умора. Не са изключени незначителни нарушения в движението, замаяност;
 • при 2-ра степен симптомите се влошават и към него се добавя забележимо намаление на интелигентността. Пациентът има увреждане, не може да прави нищо с часове или да прави безполезни действия. Такива хора се нуждаят от контрол поради проблеми с ориентацията във времето и пространството;
 • 3 - най-трудната степен - човек напълно губи способността си да мисли, работи и извършва съзнателни действия. Често в този период пациентът вече не е четлив, конвулсивни припадъци, рискът от наранявания и фрактури е висок.

Тук ще научите за особеностите на първата степен на патология.

Прогресивната патология на съдовете и тъканите на мозъка може да се развие при различни сценарии. Лекарите не могат да кажат точно колко време можете да живеете с 3 степени на болестта. Грижата за такива пациенти е донякъде опростена, тъй като се свежда до механичното изпълнение на редица манипулации и не означава комуникация. Под контрола на роднини или настойници тези хора могат да живеят още няколко години.

Лечение на мозъчна енцефалопатия

След получаване на резултатите от тестове и изследвания, невролог диагностицира пациента и избира подходящите методи на лечение. Обикновено схемата на лечение включва списък с манипулации, насочени към коригиране на ситуацията и подобряване на качеството на живот на пациента. Оптималният вариант на експозиция зависи от диагнозата, възрастта и индивидуалните характеристики на лицето.

Възможност за екстремни, радикални въздействия. Използва се при липса на желания ефект от консервативните методи. Хирургичното лечение на мозъчната енцефалопатия включва операция, при която луменът на органа се разширява. Това допринася за нормализирането на притока на кръв в тъканите. Дори напредналите стадии на енцефалопатия на мозъка в слаби и възрастни хора рядко се коригират по този начин поради необосновано високи рискове.

Лекарства за енцефалопатия се предписват в съответствие с причините за патологичния процес. Пациентът може да предпише лекарства, които стимулират метаболитните процеси в тъканите, лекарства за нормализиране на вътречерепното или кръвното налягане. Терапията се провежда в продължение на 1-3 месеца.

Добър ефект дава дълготрайна употреба на билкови чайове и инфузии. Има една проста рецепта. Необходимо е да се варят 2 супени лъжици сушено шипка в 2 чаши вряла вода и да се остави за 2-3 часа. Готовата напитка подобрява мозъчното кръвообращение и има усилващо действие върху организма. Когато се занимавате с прояви на енцефалопатия, не трябва да се опитвате да лекувате с лечение с народни естествени средства. Само един интегриран подход за решаване на проблем може да даде дълготраен положителен резултат.

Електрофорезата, магнитната терапия, озонотерапията, акупунктурата, упражненията и масажът допринасят за насищането на мозъчната тъкан с кислород. Самите тези подходи имат положителен ефект върху пациента и повишават ефективността на използването на други медицински техники.

Последици от енцефалопатия

Прогресивното развитие на патологията застрашава увреждането на пациента, бързото му влошаване на здравето и смъртта.

перспектива

На въпроса дали патологичното увреждане на мозъка може да бъде излекувано в повечето случаи лекарите дават отрицателен отговор. Такива случаи са много редки. Обикновено поражението на такава важна част от централната нервна система е необратимо. За щастие, съвременните методи на терапия ни позволяват да направим всичко възможно да подобрим качеството на живот на тези пациенти до добро или задоволително ниво.

При 1-ва степен на заболяването работният капацитет на пациента не е нарушен и пациентът може да се грижи за себе си. Последният етап от заболяването автоматично означава инвалидност. Понякога е трудно да се различи 2-ра степен на енцефалопатия от 3-ти, така че в този случай всичко става по преценка на лекаря.

В секцията за консултации винаги можете да се консултирате с проблема си и да задавате въпроси, които ви интересуват. Консултиране води Погребни Станислав Леонидович. Практикуващ лекар, невролог. Опит - 12 години. Служител на катедрата по неврология, Факултет за напреднали медицински изследвания, NGMU. Попитайте лекар

Човешкият мозък съставлява 3% от цялата телесна маса, но консумира 20% кислород.

Главата може да нарани като сутра, а след дрямка - Разберете защо.

Посъветвайте се с практикуващ лекар и получете безплатен професионален съвет.

Вие Харесвате Епилепсия